Cestovné poistenie

cestovne poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie: Poistenie pre konkrétnu cestu alebo pre vopred plánovaný pobyt, dovolenku.

Celoročné cestovné poistenie: Poistenie  pre klientov, ktorí často počas roka cestujú napr. na služobné cesty. 

Individuálne: Poistenie pre jednu osobu.

Skupinové:  Poistenie pre skupinu osôb alebo rodinu.

Výhody a plnenia
 • Ponuka cestovného poistenia zo všetkých poisťovní a poistenie IHNEĎ.
 • Možnosť zvoliť rôzne balíky a rozsah poistenia podľa potreby klienta.
 • Pripoistenia na: Úraz, zodpovednosť, batožina, právna ochrana, technická pomoc s autom, horská služba.
 • Poistenie do KTOREJKOĽVEK krajiny na celom svete.
 • Poistenie aj pre pobyty na Slovensku.
 • Možnosť dojednať poistenie pre AKÚKOĽVEK športovú a pracovnú činnosť.
 • Zľava pre RODINU a kolektív.
 • Poistenie detí do táborov.
 • Liečebné náklady súvisiace s ochorením COVID-19.
 • Náklady na ubytovanie a stravu súvisiace s nariadenej preventívnej karantény v súvislosti s ochorením COVID-19.
 • Náklady na návrat po ukončení nariadenej preventívnej karantény v súvislosti s ochorením COVID-19 mimo územia Slovenskej republiky, ak pre návrat nebolo možné využiť pôvodne plánovaný spôsob dopravy.
 • ONLINE poistenie cez telefón a poistenie aj počas cesty.