Cestovné poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie: Poistenie pre konkrétnu cestu alebo pre vopred plánovaný pobyt, dovolenku.

Celoročné cestovné poistenie: Poistenie  pre klientov, ktorí často počas roka cestujú napr. na služobné cesty. 

Individuálne: Poistenie pre jednu osobu.

Skupinové:  Poistenie pre skupinu osôb alebo rodinu.

Výhody a plnenia
 • Ponuka cestovného poistenia zo všetkých poisťovní a poistenie IHNEĎ.
 • Možnosť zvoliť rôzne balíky a rozsah poistenia podľa potreby klienta.
 • Pripoistenia na: Úraz, zodpovednosť, batožina, právna ochrana, technická pomoc s autom, horská služba.
 • Poistenie do KTOREJKOĽVEK krajiny na celom svete.
 • Poistenie aj pre pobyty na Slovensku.
 • Možnosť dojednať poistenie pre AKÚKOĽVEK športovú a pracovnú činnosť.
 • Zľava pre RODINU a kolektív.
 • Poistenie detí do táborov.
 • Liečebné náklady súvisiace s ochorením COVID-19.
 • Náklady na ubytovanie a stravu súvisiace s nariadenej preventívnej karantény v súvislosti s ochorením COVID-19.
 • Náklady na návrat po ukončení nariadenej preventívnej karantény v súvislosti s ochorením COVID-19 mimo územia Slovenskej republiky, ak pre návrat nebolo možné využiť pôvodne plánovaný spôsob dopravy.
 • ONLINE poistenie cez telefón a poistenie aj počas cesty. 

☻ Novinka ♥

Predmetom poistenia liečebných nákladov sú preukázateľné náklady, ktoré vznikli poistenému v zahraničí v rámci nevyhnutného lekárskeho ošetrenia, v prípade akútneho ochorenia a vzťahujú sa aj na úhradu nákladov v súvislosti s ochorením COVID-19:

Rozšírenie predmetu poistenia

a) náklady, ktoré vzniknú poistenému v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19 sú hradené až do výšky limitu liečebných nákladov a to aj v krajinách, ktoré nie sú Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky označené ako bezpečné v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a neodporúča sa do nich cestovať (vyhlásený 3.stupeň cestovného varovania odporúčanie MZV SR necestovať do zasiahnutej krajiny alebo oblasti),

b) v prípade pozitívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 v zahraničí a následného povinného umiestnenia do karantény hradí poistiteľ náklady na ubytovanie až do výšky 100 EUR na jednu osobu a jeden deň. Maximálne 1500 EUR.