Overenie vozidla podľa ŠPZ alebo VIN 

VIN  decoder

VIN Decoder carVertical

Spracúvame a overujeme podrobne všetky údaje s revolučnou technológiou Blockchain, ktorá zabezbečuje ich neustálu aktuálnosť a najvyššiu spoľahlivosť.

   Ako prvý poskytovateľ služby, informácie spracúvame globálne z rôznych zdrojov a databáz.

            Údaje vzájomne analyzujeme a overujeme ich logickú správnosť pomocou umelej inteligencie.

    Sme prvým dodávateľom histórie vozidiel na svete, ktorý dostáva  určité údaje o vozidlách v reálnom čase a neustále ich aktualizujeme.

Testy ukazujú, že naše záverečné prehľady sú z 99% presné a aktuálne. 

 

Overujeme kompletnú históriu vozidla

kompletné overenie vozidla od 9,99 eur

 • Overenie VIN čísla vozidla
 • Registrácia jednotlivých vlastníkov.
 • Vykonané servisné zásahy a opravy.
 • Najazdené kilometre a ich vývoj v čase.
 • Preverenie vozidla v databázach odcudzených vozidiel jednotlivých krajín.
 • Overenie exekúcie a zadržiavacieho práva.
 • Určíme spôsob používania, napr. taxi, autoškola a pod.
 • Určíme miesta umiestnenia VIN na vozidle.
 • Odhadneme  trhovú cenu vozidla.
 •  Upozorníme na časté chyby a “choroby” modelu.
 •  Ak je to možné, do prehľadu vložíme fotografie a grafické riešenia, ktoré poskytujú obraz o stave vozidla.
 • Iné užitočné informácie a odporúčania.
 • Pre overenie vozidla NEVYŽADUJEME osobnú registáciu.

Najlepšie poistenie Partizánske

Pravidlá vrátenia peňazí

 • Ak si všimnete akékoľvek nezrovnalosti v službe overovania čísla VIN.
 • Ak ste po zaplatení neobdržali prehľad.
 • Máte nárok na úplné alebo čiastočné vrátenie peňazí do 14 kalendárnych dní od nákupu.

 

Ako overiť ojazdené vozidlo?

 Pokiaľ ste sa už rozhodli pre kúpu ojazdeného vozidla, mali by ste si uvedomiť, že každý kto predáva používané auto má na to dôvod. Či už ekonomický alebo iný. V každom prípade sú jednotlivé dôvody pre pôvodneho majiteľa určitým rizikom a preto sa snaží auta ” zbaviť ” a to čo najvýhodnejšie. Budúci kúpujúci by si mal preto  pred samotnou kúpou uvedomiť riziká spojené s kúpou a spoľahlivo overiť čo najpodrobnejšie históriu  vybraného vozidla.

História vozidla začína v podstate hneď od jeho výroby. Nasleduje expedovanie zo závodu do predajne a predaj prvovlastníkovi.Pokračuje evidencia, pridelenie ŠPZ a poistenie PZP. Po určitej dobe ďaľší predaj, STK, EK, servis, prípadne škodová udalosť. Každý deň pribúdajú niekde záznamy o každom vozidle, úradne, servisné ale dnes už aj kamerové na cestách, diaľniciach, obciach alebo hraniciach. Tieto informácie môžu byť inteligentne spracované a ukladané v elektronickej forme. Slúžia na to rôzne evidencie, databázy, registre či národné alebo globálne. Ako identifikátor vozidla sa používa ŠPZ vozidla tam kde je to dostatočné, ale v prvom rade takzvané VIN čislo, ktoré je jedinečné pre každe vozidlo a nikdy sa mu nemení.

Overenie vozidla zadarmo

Niektoré informácie sú voľné dostupné a je možné ich získať prehľadávaním rôznych registrov alebo stránok. V každom prípade, získané informácie nebudú úplné alebo len všeobecné. Zároveň ich aktuálnosť alebo hodnovernosť je diskutabilná. Nevýhodou je aj, že  väčšina takýchto stránok vyžaduje  osobnú registráciu.      Ako príklad uvádzame niektoré možnosti:

 • JISCD pod správou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, kde si môže registrovaný uživateľ overiť STK alebo emisnú kontrolu.
 • Overenie stavu tachometra , resp. jeho získanie, je možné napríklad na stránke SOVA. Tu si treba ale uvedomiť, že ponúkané informácie sú  získavané väčšinou z bazárových portálov alebo z inzercie predaja vozidiel. Údaje o vozidle tam zadal samotný predávajúci.  Ich dôveryhodnosť preto nie je zaručená.
 • Overenie platnosti poistenia PZP vozidla alebo evidenciu škodových udalosti môžete získať v SKP Slovenská kancelária poisťovateľov.
 • Odhad ceny ojazdeného vozidla môžete zistiť na stránke IFP.
 • Overenie krádeže vozidla v evidencií  databáz odcudzených vozidiel je možné na stránke MV SR.

Kompletné overenie vozidla za poplatok

Druhým spôsobom, ako získať kompletné informácie o vozidle IHNEĎ, je využiť služby niektorých poskytovateľov, ktorí sa tomu komerčne venujú. Poskytujú zvyčajne  informácie sú zo spoľahlivých zdrojov. Dôraz dávajte aké infomácie o vozidle si vlastne kupujete, v akom rozsahu, ako sú dôveryhodné, aktuálne, odkadiaľ získavané. Tiež je dôležité ako boli informácie spracované pre konečný prehľad histórie vozidla a či neboli len odniekadiaľ “vytiahnuté” a zahrnuté do prehľadu. Samotné overenie vozidla nestojí veľa. Cena sa pohybuje rádovo v jednotkách Eur, čo je zanedbateľná čiastka v porovnaní s cenou auta.

    Ak sa chcete vyhnúť budúcim problémom s autom a presvedčiť sa či cena kupovaného auta je primeraná, kompletné overenie vozidla je správna voľba.

 Z rôznych poskytovateľov služieb overenia vozidla nás zaujala spoločnosť CarVertical, ktorá ako prvá začala ponúkať prehľady histórie vozidla spracovávané s revolučnou  technológiou Blockchain.  Informácie získavajú z rôznych spoľahlivých zdrojov, viacnásobne ich overujú a konečné spracovanie je riadené umelou inteligenciou. To zaručuje ich najvyšiu spoľahlivosť a bezpečnosť. Vytvorila inovatívny a prvý globálny decentralizovaný register histórie vozidiel a ich produkt predstavuje revolúciu v overovaní a  nákupe ojazdených automobilov. 

CarVertical  umožňuje potenciálnym kupujúcim skontrolovať a overiť  ONLINE celú históriu vozidla pred jeho kúpou zadaním ŠPZ alebo VIN čísla vozidla, bez akejkoľvek registrácie. Poskytujú zrozumiteľné a rozsiahle informácie ako napríklad vykonané servisné zásahy a opravy, počet najazdených kilometrov, preverenie evidencie v databázach kradnutých vozidiel jednotlivých krajín, miesto umiestnenie VIN na vozidle, fotky vozidla ak sú k dispozícií. Navyše získate aj odhad trhovej ceny preverovaného modelu auta a upozornenia na časté chyby modelu, čo niekedy môže mať veľký vplyv na vaše rozhodovanie.  Pritom cena za overenie  vozidla v tak širokom rozsahu je najnižšia na trhu. Môžete si zakúpiť aj balíček – kredit na ďalšie overenie vozidla a konečná cena za overenie jedného vozidla Vás bude stáť menej ako 10 Eur.

 Spoločnosť bola ocenená na Websummite 2019 medzi  5 TOP  ” Leading star-ups “

Odporučiť tento článok: