POISTENIE OBčANOV
poistenie firiem

Poistenie osôb, života, majetku, vozidiel

Poistenie firmy

Centrum poistenia Partizanske

Všetky poisťovne na jednom mieste “Garancia objektivity”

Poistenie osôb a majetku je  významnou súčasťou našej komplexnej ponuky poistenia od všetkých poisťovní. Nezabúdame ani na podnikateľov, firmy a zamestnancov firiem. Poskytujeme aj poistenie v oblasti firemného poistenia alebo zamestnaneckých výhod a na jednom mieste môžete získať aj kvalitné súkromné poistenie.

Základnou súčasťou poistnej ochrany osôb je kvalitné životné a úrazové poistenie.  Ochranu vášho majetku zabezpečíme vhodným poistením rodinných domov, bytov, chát, vybavenia domácností, automobilov, zodpovednosti za škodu a ďalšími  poisteniami. 

INSIA SK je dlhoročným partnerom všetkých významných poisťovní a bánk, u ktorých sme získali viacero ocenení za profesionálne a kvalitné služby. 

Moderné poisťovne ponúkajú rôzne druhy poistenia a každá vyniká v niečom inom. Bežný klient má niekedy problém si vybrať najoptimálnejšíe poistenie presne pre vlastnú potrebu. INSIA  má dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti a preto Vám vieme poradiť.

 Ponúkneme Vám vždy objektívne najlepšie poistenie na mieru.

 Vážime si našich klientov,  chceme byť maximálne transparentní a objektívni. Preto vždy pri výpočte ponuky máte možnosť nahliadať  do systémov jednotlivých poisťovní. Presvedčíme Vás, že od  INSIA vždy dostanete aktuálnu a maximálne možnú  zľavu z každej poisťovne.

Najlepšie poistenie Partizánske

AEGON Hungary Composite Insurance Closed Company Limited by shares., pobočka poisťovne z iného členského štátu

AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Osterreichische Hagelversicherung-Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Agra poisťovňa)

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členské štátu

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Basler Lebensversicherungs - AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Compagnie francaise d' assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Credendo -Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

ČSOB Poisťovňa, a.s.

ERGO Poisťovňa, a.s.

Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Fortegra Europe Insurance Company Ltd, zahraničná poisťovňa, voľne poskytujúca cezhraničné služby na území SR

Generali Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovna, a.s., odštepný závod Európská cestovná poisťovna

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu

INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

NN Životná poisťovňa, a.s

Poštová poisťovňa, a. s.

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Starr Underwriting Agents Limited Slovakia, organizačná zložka

Union poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 

 • Poistenie majetku
 • Poistenie života a zdravia
 • Poistenie vozidiel
 • Havarijné poistenie
 • ONLINE PZP poistenie
 • Cestovné poistenie
 • Poistenie zamestnancov
 • Poistenie firiem

Poistenie domu, bytu, chaty, stavby, domácnosti

 Rodinný dom, chata, byt a jeho vybavenie predstavuje pre väčšinu občanov ich najväčší majetok a pri jeho značnom poškodení alebo úplnej strate by si opravu či náhradu nemohli z bežných úspor dovoliť. Poistenie majetku je  základným poistením každej rodiny.

Skúsení poisťovací makléri v INSIA pre vás pripravia to správne poistenie rodinného domu, bytu, chaty alebo chalupy a vybavenia domácnosti. V prípade potreby aj so zabezpečením vinkulácie k hypotéke.

Poistenie stavieb, domov a bytov

Základným poistením pre rodinné domy a bytové jednotky je poistenie proti živelným škodám. V posledných rokoch postihujú našu krajinu stále častejšie povodne, záplavy, krupobitie alebo víchrice. Objavujú sa však aj malé tornáda a tiaž snehu poškodzuje strechy na horách aj v mestách. Rodinným domov sa nevyhýbajú ani požiare a medené odkvapy alebo ďalšie stavebné súčasti stále lákajú zlodejov.

Poistenie rodinných domov je bežne ponúkané vo všetkých kanceláriách INSIA. Kontaktujte našich špecialistov a nechajte si vypracovať porovnanie ponúk viacerých poisťovní. Ak máte staršiu poistku na dom, bezplatne Vám skontrolujeme, či je možné zlepšiť ju alebo či nehrozí nebezpečenstvo podpoistenia. Kontrolu poistky odporúčame po každej väčšej rekonštrukcii a minimálne každých 5 rokov. 

Poistenie vybavenia domácnosti

Poistenie vybavenia domácnosti býva často zamieňané s poistením bytovej jednotky alebo vlastnej stavby domu. Ide však o 2 odlišné druhy poistenia! Zjednodušene možno povedať, že všetko, čo je pevne spojené s nehnuteľnosťou, patrí do poistenia stavby (napr. vaňa, sprchovací kút, umývadlo atď.). Do poistenia vybavenia sú na druhej strane zahrnuté všetky ostatné veci vo vnútri domu alebo bytu (nábytok, riad, elektronika, oblečenie, osobné veci, lyže, bicykle atď.).

Vybavenie domácnosti by sme si teda mali poistiť nielen v rodinnom dome alebo vo vlastnom či družstevnom byte, ale aj keď bývame v prenájme. Majiteľ bytu totiž nemôže poisťovať naše veci. Poisťovne dnes ponúkajú celý rad kvalitných poistení domácnosti s množstvom pripoistení. Pripoistiť je možné aj cenné veci ako starožitnosti, zbierky alebo obrazy a iné umelecké predmety.

Obráťte sa na najbližšiu kanceláriu maklérov INSIA, kde Vám naši odborníci vypracujú porovnanie ponúk viacerých poisťovní a navrhnú najvýhodnejšie riešenie. Ak máte staršiu poistku na domácnosť, bezplatne Vám skontrolujeme, či je možné ju zlepšiť alebo či nehrozí nebezpečenstvo podpoistenia z dôvodu nízkej poistnej sumy. Kontrolu poistky odporúčame po každom väčšom nákupe vybavenia a minimálne každých 5 rokov.

Poistenie chát a chalúp

S pojmami chata alebo chalupa a poistenie si väčšina z nás spája aj slovo „vykradnutie“. Áno, najčastejším dôvodom dojednania poistenia chaty a chalupy býva zvyčajne obava z vykradnutia rekreačnej stavby v čase našej neprítomnosti. Policajné štatistiky to každoročne potvrdzujú. Rekreačným stavbám sa však nevyhýbajú ani živelné škody.

 Kontaktujte špecialistov INSIA v niektorej z našich kancelárií a nechajte si vypracovať bezplatne porovnanie ponúk zo všetkých poisťovní na požadované poistenie 

Poistenie života, zdravia, úrazu

    Život a zdravie sú najcennejšie hodnoty v našom živote. Napriek tomu veľa obyvateľov stále nedoceňuje význam kvalitného zabezpečenia pre prípad úrazu, choroby alebo situácie, keď dôjde k strate doterajších príjmov rodiny. Myslieť treba aj na situácie, keď bude potrebné vynaložiť nečakané náklady na liečenie, zabezpečenie bežných životných potrieb alebo existujúcich záväzkov ako Hypotéka, pôžička,….

Moderné poisťovne ponúkajú rôzne typy poistenia pre jednotlivca ale aj pre celé rodiny.  

Špecialisti na životné poistenie v INSIA vám pomôžu vybrať dôveryhodnú poisťovňu aj modernú a flexibilnú poistku, ktorú môžete priebežne meniť tak, ako sa bude meniť vaša životná situácia.

Životné poistenie

Základným princípom životného poistenia je finančné zabezpečenie rodiny alebo blízkych osôb pre prípad predčasného odchodu zo života. Preto je potrebné, aby poistná suma pre prípad smrti bola nastavená dostatočne vysoko a mohla tak spoľahlivo pokryť prípadné záväzky, napr. splatenie hypotéky, vzdelanie detí a pod. 

Druhou významnou zložkou životného poistenia je dnes sporenie, resp. investovanie za účelom vytvorenia finančnej rezervy.

Úrazové poistenie

Kvalitné úrazové poistenie by malo byť štandardom pre každého, pretože chvíľka nepozornosti alebo nešťastná náhoda môže zmeniť celý náš život. Úrazové poistenie je najčastejšie zložené z troch základných častí:

 • Poistenie pre prípad smrti úrazom – za nízke poistné je možné navýšiť plnenie zo životného poistenia.
 • Poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu – táto zložka má najväčší význam, mala by byť dostatočne vysoká, zvyčajne sa dnes uzatvára s tzv. progresívnym plnením, keď pri vyššom stupni trvalých následkov je aj oveľa vyššie plnenie poisťovne.
 • Poistenie denného odškodného alebo času liečenia – vďaka modernej medicíne sa dnes veľkú časť úrazov podarí vyliečiť bez výrazných následkov. Liečenie však trvá často veľmi dlho, a preto je nevyhnutné pokryť stratu príjmov počas tohto obdobia.

Invalidita

Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Invalidita predstavuje veľké riziko pre jedinca, ako i pre rodinu a pre zabezpečenie potrieb jej členov. Invalidita člena rodiny znamená  nielen  psychickú  záťaž, s ktoru sa domácnosť musí vyrovnať, ale aj finančnú  záťaž pre  rodinný rozpočet. S invaliditou živiteľa rodiny je spojený nemalý výpadok príjmu, naviac zhoršený zdravotný stav si často vyžaduje daľšie náklady na zabezpečenie starostlivosti – od zdravotníckych pomôcok, cez ošetrovateľa, po úpravy bytu či rodinného domu. Z pohľadu vplyvu na rodinu a jej finančnú stabilitu je invalidita jedným z najvážnejších rizík. Prináša doživotný pokles príjmov, a pritom vôbec nie je ojedinelá.

Sociálna poisťovňa podľa poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť rozlišuje dva stupne invalidity – čiastočnú, pri ktorej je schopnosť pracovať znížená o 41 – 70 % vrátane a plnú invaliditus vyše 70% poklesom.

Poistenie invalidity by sa nemalo  podceňovať, ak nemáme vytvorenú finančnú rezervu, tak z peňazí od štátu, vo väčšine  prípadov, nie je  možné udržať  štandardnú životnú úroveň.

Pri výbere  poisťovne je preto lepšie uprednostniť tú, ktorá kryje komplexnú invaliditu z dôvodu choroby aj úrazu. Pripoistenie invalidity je možné formou mesačnej renty, s konštantnou poistnou sumou alebo s klesajúcou poistnou sumou.

 Zdravotné poistenie

V dnešnej dobe závažnejšie ochorenie predstavuje celý rad nákladov a platieb, ktoré verejné zdravotné poistenie nemôže pokryť. Preto existuje niekoľko druhov zdravotného poistenia, ktoré nám pomôže preklenúť ťažké obdobie a získanými prostriedkami si môžeme výrazne zvýšiť kvalitu liečby a následnej rehabilitácie. Základom je poistenie pre prípad diagnózy závažného ochorenia (rakovina, infarkt atď.).

Poistenie hospitalizácie zabezpečuje úhradu poplatkov v nemocnici, nadštandardnú izbu alebo náklady na dochádzanie príbuzných. Poistenie zdravotnej asistencie vám potom pomôže zabezpečiť prednostný prístup k vybraným špecialistom a zaujímavú preventívnu starostlivosť.

Poistenie nemocenské

Nemocenská, čiže náhrada príjmu počas pracovnej neschopnosti, je dnes vďaka úsporným opatreniam štátu výrazne nižšia ako v minulosti. Výpadok príjmu je najmä pri dlhšej chorobe a vyššom príjme veľmi výrazný a poistenie dennej dávky pri pracovnej neschopnosti ho dokáže nahradiť.

Najlepšie Poistenie vozidla

Povinné zmluvné poistenie –  PZP

 slúži na náhradu škody druhej poškodenej strane

Povinné zmluvné poistenie, čiže správne poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla, je základným a zo zákona povinným poistením každého auta alebo motocykla, ale napríklad aj prívesu. Bez povinného zmluvného poistenia nie je možné jazdiť s autom po ceste bez toho, aby sa vodič vystavoval riziku vysokých sankcií. 

K PZP je dnes možné uzatvoriť aj rôzne pripoistenia :  Krádež, Živelné riziká, Úrazové poistenie, Sklá vozidla, Stret so zverou,  Asistenčné služby, Občianska zodpovednosť,  poškodenie pneumatík, výtlky a podobne.                                      Sú vhodné hlavne pre staršie vozidlá, alebo ” mladých ” neskúsených vodičov

Výhodou je nízka cena pripoistenia, ale nevýhodou je obmedzené, poisťovňou stanovené krytie rizika a v praxi nie vždy môžu pokryť vzniknuté škody majiteľovi vozidla. Pre plnohodnotné krytie rizík je vhodné mať havarijné poistenie presne na mieru a potreby klienta. Najideálnejším riešením je mať vhodnú kombináciu poistenia PZP a havarijného poistenia tak, aby boli pokryté všetky riziká a zároveň neboli zbytočne duplicitné v oboch poistkách

Využite našu inteligentnú Kalkulačku PZP ONLINE 

Havarijné poistenie – Kasko

slúži na náhradu škody poistenému majiteľovi vozidla

Dopravné nehody s väčším alebo menším poškodením áut sú bohužiaľ bežnou súčasťou dnešnej premávky. S odcudzením auta, vandalizmom alebo vykradnutím súčiastok či  vecí z vozidla sa už aj väčšina z nás osobne stretla. Práve pre tieto prípady je tu havarijné poistenie, ktoré poskytuje náhradu v prípadoch:

 • keď si poškodenie auta spôsobíme sami (len havárie)
 • auto je poškodené úmyselne, vykradnuté alebo odcudzené (odcudzenie, vandalizmus)
 • auto je poškodené živelnou udalosťou (požiar, víchrica, krupobitie, povodeň…)

K týmto základným typom poistenia možno uzavrieť ešte rôzne doplnkové poistenia – napr. GAP, poistenie skiel, poistenie batožiny alebo prenájom náhradného vozidla.

Havarijné poistenie je vhodné pre nové alebo zánovné vozidla a pre auta na leasing je dokonca povinné

Úrazové poistenie

slúži na náhradu škody poistenému majiteľovi vozidla

Úrazové poistenie osôb vo vozidle alebo tzv. „poistenie sedadiel“, patrí medzi najčastejšie dojednávané doplnkové poistenia k poisteniu vozidiel. Všetci si totiž uvedomujeme, čo sa môže na ceste stať a to aj veľmi dobrým vodičom. Väčšina úrazových poistiek poskytovaných „zadarmo“ alebo ako pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu však ponúka len nízke poistné sumy, ktoré potom pri úraze poskytnú skôr symbolické odškodnenie.

Toto poistenie je možné dohodnúť úplne samostatne, teda aj pre vozidlá, ktoré sú poistené v leasingu.

Havarijné poistenie vozidla

INSIA Vám ponúka najlepšie havarijné poistenie vozidla zo všetkých poisťovní. 

Vážime si našich klientov a preto im vždy poskytneme aktuálne a najvyššie zľavy.

Havarijné Poistenie , alebo niekedy nazývane aj KASKO poistenie,  ponúka komplexné poistenie motorových vozidiel. Chráni vaše vozidlo nielen v prípade nehody, ale aj v prípade odcudzenia, stretom so zverou, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti či vandalizmu. KASKO kryje škody vlastníkovi poškodeného a poisteného vozidla, bez ohľadu na to kto škodu spôsobil. Poistenie môžete uzavrieť pre motorové aj prípojné vozidlá, súkromné aj firemné. Dojednanie poistenia nie je obmedzené vekom / okrem GAP/,  značkou alebo typom vozidla.

     Základným havarijným poistením je poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie.     K základnému poisteniu je možné dojednať rôzne doplnkové pripoistenia. Každá poisťovňa ponúka rôzne typy pripoistenia ako napríklad:

Pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti:

víchrice, krupobitia, úderu blesku, zosuvu pôdy, lavíny, pádu predmetov,  požiaru a výbuchu,  povodne a záplavy, zemetrasenia.

Poistenie pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu

Poistenie môžete uzavrieť pre prípad odcudzenia vozidla alebo jeho časti. Poistná ochrana sa vzťahuje aj pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom.

Úrazové poistenie osôb vo vozidle

Úrazové poistenie osôb vo vozidle sa vzťahuje na vodiča a spolucestujúcich. Uzavrieť si môžete poistenie pre prípad smrti, poistenie trvalých následkov, poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia a denného odškodného pri pobyte v nemocnici.

Poistenie batožiny

Poistenie môžete uzavrieť pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty batožiny, ktorá sa nachádzala vo vozidle poškodenom haváriou alebo živelnou udalosťou. Poistná ochrana sa vzťahuje aj na odcudzenie batožiny z poisteného vozidla alebo na jej odcudzenie spolu s vozidlom.

Pri výkone vybraných pracovných činností

Doplnkovým poistením pri výkone vybraných pracovných činností sa rozumie ochrana pre prípad poškodenia alebo zničenia vášho vozidla počas jeho činnosti ako pracovného stroja.

Poistenie finančnej straty – GAP poistenie  /je obmedzené vekom vozidla ,  cca max. 5 ročné/

Predmetom poistenia je strata, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla. Poistenie kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.

Poistenie náhradného vozidla

V poistení náhradného vozidla sa uhradia náklady, ktoré ste vynaložili na zapožičanie alebo prenájom náhradného vozidla, ak je vozidlo v oprave, odcudzili Vám ho, alebo ste na ňom utrpeli totálnu škodu.

 Pripravujeme pre Vás novú inteligentnú ONLINE  KASKO Kalkulačku…

KASKO Kalkulačka:  Pre výpočet ceny poistenia potrebujete zadať do kalkulačky  poistnú sumu vozidla. Pre nové autá sa zadáva NOVÁ hodnota vozidla – neakciová cena s DPH z faktúry. Pre staršie auta ak nie je k dispozícií doklad o kúpe – Faktúra, je možné použiť pre výpočet aj Všeobecnú hodnotu vozidla, ktorú získate priamo z danej poisťovne. Poisťovňa zároveň vystaví aj oceňovací protokol, ktorý sa použije na uzatvorenie Poistky. 

Informatívne môžete získať  všeobecnú poistnú hodnotu svojho vozidla  použitím  kalkulačky na ohodnotenie vozidla alebo Vám ho ohodnotíme my bezplatne v systéme EUROTAX  pri vypracovaní ponuky KASKO poistenia u nás v kancelárií.

Havarijné poistenie KASKO odporúčame riešiť osobne u nás v kancelárií.

K dispozícií je veľa kombinácií  rizík i spoluúčastí, ktoré majú vplyv na cenu a aj na kvalitu poistenia. 

 Osobne Vám PORADÍME a  ponúkneme poistenie presne podľa vašich potrieb na MIERU.

INSIA kalkulačka pre poistenie PZP

 

Porovnajte si ceny  Poistenia PZP pre svôj automobil, motorku, dodávku, príves

vo všetkých poisťovniach a vyberte si 

NAJLEPŠIE poistenie PZP 

-.-  O N L I N E  -.-

V INSIA kalkulačke vždy aplikujeme aktuálne a maximálne zľavy pre klienta z každej poisťovne.
   Presvedčte sa, urobte si jednoducho porovnanie a  uveríte, že INSIA Vám ponúka naozaj najlepšie poistenie pre vaše vozidlo.

      Stačí len pár klikov 

 
 • V Kalkulačke   zadajte ŠPZ  vozidla a kliknite na
 • Skontrolujte a doplňte chýbajúce údaje pre výpočet  a  kliknite  na   
 •   Z porovnania vyberte najvhodnejšiu ponuku poistenia/ poisťovňu  a dokončite podľa pokynov
 • V prípade, že sa v porovnaní nenachádza vaša preferovaná poisťovňa / napr. Allianz / buď sa jedná o  výpadok poisťovne z dôvodu vykonávania zmien alebo ponuku je potrebné urobiť priamo v systéme danej poisťovne. Na požiadanie  Vám zašleme emailom priamo zo systému danej poisťovne.

Zmluvné dokumenty je možné si vyzdvihnúť vytlačené aj v našej kancelárii

 
Výhody INSIA ONLINE poistenia PZP
 
 • aktuálne porovnanie cien PZP od všetkých poisťovní na jednom mieste.
 • možnosť vypočítať poistenie PZP pre bežného občana, podnikateľa SZČO aj právnické subjekty – firmy.
 • V našej kalkulačke vždy aplikujeme aktuálne a maximálne zľavy pre klienta z každej poisťovne.
 • Kalkulačka vygeneruje interaktívnu ponuku zo všetkých poisťovní, s prehladným popisom výhod a variantami platby / ročná, polročná, štvťročná / aj s možnými pripoisteniami.
 • bez nutnosti podpisovať zmluvu.
 • možnosť okamžitého prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte.
 • možnosť online platby – emailom zasielame aj QR kód s platobnými údajmi na úhradu cez mobilný telefón.
 • systém INSIA Vám automatický zašle všetky potrebné dokumenty týkajúce sa poistky na váš email a preto ich budete mať nepretržite k dispozícií aj v budúcnosti a zároveň systém zašle personalizovaný email so stručným prehladom o uzavretej zmluve.
 • súčastne Vám zašleme aj vyplnenú zelenú kartu na vytlačenie tlačiarni. Od 1.7.2020 zelená karta môže byť vytlačená aj na bežný biely papier.

Cestovné Poistenie 

Najlepšie v INSIA Partizánske

 
 • Krátkodobé cestovné poistenie  – poistenie pre konkrétnu cestu – pobyt 
 • Celoročné cestovné poistenie  – poistenie je vhodné najmä pre klientov, ktorí často počas roka cestujú napr. na služobné cesty, alebo predĺžené víkendy do zahraničia (najmä po Európe) 
 • individuálne – poistenie pre jednu osobu
 • skupinové – poistenie pre skupinu osôb

Výhody

 • možnosť zvoliť rozsah poistenia podľa potreby klienta
 • poistenie do KTOREJKOĽVEK krajiny na celom svete (bez ohľadu na to, či ide o „rizikovú“ krajinu s hrozbou terorizmu)
 • poistenie aj pre pobyty na Slovensku
 • možnosť dojednať poistenie pre AKÚKOĽVEK športovú a pracovnú činnosť
 • možnosť ONLINE poistenia na základe objektívných ponúk poisťovní
 • zľava pre RODINU a kolektív
 Poistíme Vás jednoducho aj cez telefón alebo email za pár minút.
Prehľadnú ponuku na cestovné poistenie Vám zašleme emailom po vyplnení formulára 
 
 

Poistenie zodpovednosti zamestnancov

 

Zodpovednosť zamestnanca voči zamestnávateľovi je vymedzená zákonom č.311/2001 Z.z. – Zákonníkom práce. § 182

Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom. Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia. Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti úplne alebo sčasti, ak sa preukáže, že strata vznikla úplne alebo sčasti bez jeho zavinenia.

Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Pri štátnych zamestnancoch v služobnom pomere napr. policajti, príslušníci informačnej služby, príslušníci bezpečnostného úradu, colníci, príslušníci Hasičského a záchranného zboru, sudci alebo prokurátori je maximálna výška škody, ktorú môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca uhradiť, je suma rovnajúca sa trojnásobku funkčného platu. Toto obmedzenie neplatí, ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo psychotropných látok. Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom. Ak škodu spôsobil porušením povinností aj zamestnávateľ, zamestnanec uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia. Ak zodpovedá zamestnávateľovi za škodu niekoľko zamestnancov, každý z nich uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.

Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase vzniku škody.

Za pracovnú činnosť sa teda považuje.

 1. výkon pracovných činností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa.
 2. služobná cesta alebo tiež návšteva zdravotníckeho zariadenia na príkaz zamestnávateľa.
 3. za pracovnú činnosť sa  nepovažuje cesta do zamestnania a späť

 

Poistenie firiem a podnikateľov je hlavnou súčasťou služieb špecialistov v sieti INSIA. Rozsiahla sieť pobočiek a stovky skúsených poisťovacích maklérov sú zárukou, že aj pre vašu firmu dokážeme zaistiť optimálne poistenie áut, majetku, výpadku prevádzky, zodpovednosti za škodu, pohľadávok a mnohých ďalších špeciálnych druhov poistenia.

Spolupracujeme so všetkými domácimi ale aj so zahraničnými poisťovňami a preto vieme nájsť najlepšiu cenu pri dodržaní kvality poistenia. Po uzatvorení poistenia preberáme trvalú starostlivosť o jeho udržiavanie a podieľame sa aj na riešení poistných udalostí.

Odporučiť tento článok:

Insia je sieť profesionálnych sprostredkovateľov

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami a bankami
Nájdeme pre Vás objektívne najlepšie riešenie