fbpx
POISTENIE OBčANOV
poistenie firiem

Poistenie osôb, života, majetku, vozidiel

Centrum poistenia Partizanske

Všetky poisťovne na jednom mieste “Garancia objektivity”

Poistenie osôb a majetku je  významnou súčasťou našej komplexnej ponuky poistenia od všetkých poisťovní. Nezabúdame ani na podnikateľov, firmy a zamestnancov firiem. Poskytujeme aj poistenie v oblasti firemného poistenia a na jednom mieste môžete získať aj kvalitné súkromné poistenie. Moderné poisťovne ponúkajú rôzne druhy poistenia a každá vyniká v niečom inom. Bežný klient má niekedy problém si vybrať najoptimálnejšíe poistenie presne pre vlastnú potrebu. INSIA  má dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti a preto Vám vieme poradiť. 

 Ponúkneme Vám vždy objektívne najlepšie poistenie na mieru.

Zoptimalizujeme Vám aj vaše existujúce poistenia. Šetrite s nami.

  Vážime si našich klientov,  chceme byť maximálne transparentní a objektivní. Preto vždy pri výpočte ponuky máte možnosť nahliadať  do systémov jednotlivých poisťovní.

 • Poistenie majetku
 • Poistenie života a zdravia
 • Poistenie úveru
 • Poistenie vozidiel
 • Havarijné poistenie
 • ONLINE PZP poistenie
 • Prevozné C značky
 • Cestovné poistenie
 • Poistenie kamionistu
 • Poistenie zamestnancov
 • Poistenie firiem
 • Zdravotné poistenie cudzincov

Poistenie domu, bytu, chaty, stavby, domácnosti

 Rodinný dom, chata, byt a jeho vybavenie predstavuje pre väčšinu občanov ich najväčší majetok a pri jeho značnom poškodení alebo úplnej strate by si opravu či náhradu nemohli z bežných úspor dovoliť. Poistenie majetku je  základným poistením každej rodiny.

V INSIA pre Vás pripravíme to správne poistenie rodinného domu, bytu, chaty, stavby a vybavenia domácnosti.

Poistenie stavieb, domov a bytov

Základným poistením pre rodinné domy a bytové jednotky je poistenie proti živelným škodám. V posledných rokoch postihujú našu krajinu stále častejšie povodne, záplavy, krupobitie alebo víchrice. Objavujú sa však aj malé tornáda a tiaž snehu poškodzuje strechy na horách aj v mestách. Rodinným domov sa nevyhýbajú ani požiare a medené odkvapy alebo ďalšie stavebné súčasti stále lákajú zlodejov.

Poistenie rodinných domov je bežne ponúkané vo všetkých kanceláriách INSIA. Kontaktujte našich špecialistov a nechajte si vypracovať porovnanie ponúk viacerých poisťovní. Ak máte staršiu poistku na dom, bezplatne Vám skontrolujeme, či je možné zlepšiť ju alebo či nehrozí nebezpečenstvo podpoistenia. Kontrolu poistky odporúčame po každej väčšej rekonštrukcii a minimálne každých 5 rokov. 

Poistenie vybavenia domácnosti

Poistenie vybavenia domácnosti býva často zamieňané s poistením bytovej jednotky alebo vlastnej stavby domu. Ide však o 2 odlišné druhy poistenia! Zjednodušene možno povedať, že všetko, čo je pevne spojené s nehnuteľnosťou, patrí do poistenia stavby (napr. vaňa, sprchovací kút, umývadlo atď.). Do poistenia vybavenia sú na druhej strane zahrnuté všetky ostatné veci vo vnútri domu alebo bytu (nábytok, riad, elektronika, oblečenie, osobné veci, lyže, bicykle atď.).

Vybavenie domácnosti by sme si teda mali poistiť nielen v rodinnom dome alebo vo vlastnom či družstevnom byte, ale aj keď bývame v prenájme. Majiteľ bytu totiž nemôže poisťovať naše veci. Poisťovne dnes ponúkajú celý rad kvalitných poistení domácnosti s množstvom pripoistení. Pripoistiť je možné aj cenné veci ako starožitnosti, zbierky alebo obrazy a iné umelecké predmety.

Obráťte sa na najbližšiu kanceláriu maklérov INSIA, kde Vám naši odborníci vypracujú porovnanie ponúk viacerých poisťovní a navrhnú najvýhodnejšie riešenie. Ak máte staršiu poistku na domácnosť, bezplatne Vám skontrolujeme, či je možné ju zlepšiť alebo či nehrozí nebezpečenstvo podpoistenia z dôvodu nízkej poistnej sumy. Kontrolu poistky odporúčame po každom väčšom nákupe vybavenia a minimálne každých 5 rokov.

Poistenie chát a chalúp

S pojmami chata alebo chalupa a poistenie si väčšina z nás spája aj slovo „vykradnutie“. Áno, najčastejším dôvodom dojednania poistenia chaty a chalupy býva zvyčajne obava z vykradnutia rekreačnej stavby v čase našej neprítomnosti. Policajné štatistiky to každoročne potvrdzujú. Rekreačným stavbám sa však nevyhýbajú ani živelné škody.

Kontaktujte nás a vypracujeme Vám bezplatne porovnanie ponúk zo všetkých poisťovní na požadované poistenie 

Poistenie života, zdravia, úrazu

Životné poistenie

Základným princípom životného poistenia je finančné zabezpečenie rodiny alebo blízkych osôb pre prípad predčasného odchodu zo života. Preto je potrebné, aby poistná suma pre prípad smrti bola nastavená dostatočne vysoko a mohla tak spoľahlivo pokryť prípadné záväzky, napr. splatenie hypotéky, vzdelanie detí a pod. 

Druhou významnou zložkou životného poistenia je sporenie a investovanie za účelom vytvorenia finančnej rezervy.

Úrazové poistenie

Kvalitné úrazové poistenie by malo byť štandardom pre každého, pretože chvíľka nepozornosti alebo nešťastná náhoda môže zmeniť celý náš život. Úrazové poistenie je najčastejšie zložené z troch základných častí:

 • Poistenie pre prípad smrti úrazom – za nízke poistné je možné navýšiť plnenie zo životného poistenia.
 • Poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu – táto zložka má najväčší význam, mala by byť dostatočne vysoká, zvyčajne sa dnes uzatvára s tzv. progresívnym plnením, keď pri vyššom stupni trvalých následkov je aj oveľa vyššie plnenie poisťovne.
 • Poistenie denného odškodného alebo času liečenia – vďaka modernej medicíne sa dnes veľkú časť úrazov podarí vyliečiť bez výrazných následkov. Liečenie však trvá často veľmi dlho, a preto je nevyhnutné pokryť stratu príjmov počas tohto obdobia.

Invalidita

Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Invalidita predstavuje veľké riziko pre jedinca, ako i pre rodinu a pre zabezpečenie potrieb jej členov. Invalidita člena rodiny znamená  nielen  psychickú  záťaž, s ktoru sa domácnosť musí vyrovnať, ale aj finančnú  záťaž pre  rodinný rozpočet. S invaliditou živiteľa rodiny je spojený nemalý výpadok príjmu, naviac zhoršený zdravotný stav si často vyžaduje daľšie náklady na zabezpečenie starostlivosti – od zdravotníckych pomôcok, cez ošetrovateľa, po úpravy bytu či rodinného domu. Z pohľadu vplyvu na rodinu a jej finančnú stabilitu je invalidita jedným z najvážnejších rizík. Prináša doživotný pokles príjmov, a pritom vôbec nie je ojedinelá.

Sociálna poisťovňa podľa poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť rozlišuje dva stupne invalidity – čiastočnú, pri ktorej je schopnosť pracovať znížená o 41 – 70 % vrátane a plnú invaliditus vyše 70% poklesom.

Poistenie invalidity by sa nemalo  podceňovať, ak nemáme vytvorenú finančnú rezervu, tak z peňazí od štátu, vo väčšine  prípadov, nie je  možné udržať  štandardnú životnú úroveň.

Pri výbere  poisťovne je preto lepšie uprednostniť tú, ktorá kryje komplexnú invaliditu z dôvodu choroby aj úrazu. Pripoistenie invalidity je možné formou mesačnej renty, s konštantnou poistnou sumou alebo s klesajúcou poistnou sumou.

 Zdravotné poistenie

V dnešnej dobe závažnejšie ochorenie predstavuje celý rad nákladov a platieb, ktoré verejné zdravotné poistenie nemôže pokryť. Preto existuje niekoľko druhov zdravotného poistenia, ktoré nám pomôže preklenúť ťažké obdobie a získanými prostriedkami si môžeme výrazne zvýšiť kvalitu liečby a následnej rehabilitácie. Základom je poistenie pre prípad diagnózy závažného ochorenia (rakovina, infarkt atď.).

Poistenie hospitalizácie zabezpečuje úhradu poplatkov v nemocnici, nadštandardnú izbu alebo náklady na dochádzanie príbuzných. Poistenie zdravotnej asistencie vám potom pomôže zabezpečiť prednostný prístup k vybraným špecialistom a zaujímavú preventívnu starostlivosť.

Nemocenské poistenie

Nemocenská, čiže náhrada príjmu počas pracovnej neschopnosti, je dnes vďaka úsporným opatreniam štátu výrazne nižšia ako v minulosti. Výpadok príjmu je najmä pri dlhšej chorobe a vyššom príjme veľmi výrazný a poistenie dennej dávky pri pracovnej neschopnosti ho dokáže nahradiť.

Moderné poisťovne ponúkajú rôzne typy poistenia pre jednotlivca ale aj pre celé rodiny.  
Špecialisti v INSIA Vám pomôžu vybrať dôveryhodnú poisťovňu aj modernú a flexibilnú poistku, ktorú môžete priebežne meniť tak, ako sa bude meniť vaša životná situácia.

 

poistenie uveru

poistenie PZP

Povinné zmluvné poistenie –  PZP

 slúži na náhradu škody druhej poškodenej strane

Povinné zmluvné poistenie, čiže správne poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla, je základným a zo zákona povinným poistením každého auta alebo motocykla, ale napríklad aj prívesu. Bez povinného zmluvného poistenia nie je možné jazdiť s autom po ceste bez toho, aby sa vodič vystavoval riziku vysokých sankcií. 

K PZP je dnes možné uzatvoriť aj rôzne pripoistenia :  Krádež, Živelné riziká, Úrazové poistenie, Sklá vozidla, Stret so zverou,  Asistenčné služby, Občianska zodpovednosť,  poškodenie pneumatík, výtlky a podobne.

Sú vhodné hlavne pre staršie vozidlá, alebo ” mladých ” neskúsených vodičov

Výhodou je nízka cena pripoistenia, ale nevýhodou je obmedzené, poisťovňou stanovené krytie rizika a v praxi nie vždy môžu pokryť vzniknuté škody majiteľovi vozidla. Pre plnohodnotné krytie rizík je vhodné mať havarijné poistenie presne na mieru a potreby klienta. Najideálnejším riešením je mať vhodnú kombináciu poistenia PZP a havarijného poistenia tak, aby boli pokryté všetky riziká a zároveň neboli zbytočne duplicitné v oboch poistkách

Využite našu inteligentnú Kalkulačku PZP ONLINE 

Havarijné poistenie – Kasko

slúži na náhradu škody poistenému majiteľovi vozidla

Dopravné nehody s väčším alebo menším poškodením áut sú bohužiaľ bežnou súčasťou dnešnej premávky. S odcudzením auta, vandalizmom alebo vykradnutím súčiastok či  vecí z vozidla sa už aj väčšina z nás osobne stretla. Práve pre tieto prípady je tu havarijné poistenie, ktoré poskytuje náhradu v prípadoch:

 • keď si poškodenie auta spôsobíme sami ( len havárie )
 • auto je poškodené úmyselne, vykradnuté alebo odcudzené ( odcudzenie, vandalizmus )
 • auto je poškodené živelnou udalosťou ( požiar, víchrica, krupobitie, povodeň )

K týmto základným typom poistenia možno uzavrieť ešte rôzne doplnkové poistenia – napr. GAP – poistenie finnančnej straty, poistenie skiel, poistenie batožiny alebo prenájom náhradného vozidla.

Havarijné poistenie je vhodné pre nové alebo zánovné vozidla a pre auta na leasing je dokonca povinné

Úrazové poistenie

slúži na náhradu škody poistenému majiteľovi vozidla

Úrazové poistenie osôb vo vozidle alebo tzv. „poistenie sedadiel“, patrí medzi najčastejšie dojednávané doplnkové poistenia k poisteniu vozidiel. Všetci si totiž uvedomujeme, čo sa môže na ceste stať a to aj veľmi dobrým vodičom. Väčšina úrazových poistiek poskytovaných „zadarmo“ alebo ako pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu však ponúka len nízke poistné sumy, ktoré potom pri úraze poskytnú skôr symbolické odškodnenie.

Toto poistenie je možné dohodnúť úplne samostatne, teda aj pre vozidlá, ktoré sú poistené v leasingu.

GAP Poistenie vozidla

Čo je predmetom poistenia?

 Finančná strata vzniknutá v dôsledku totálnej škody na vozidle, za ktorú bolo poistenému vyplatené poistné plnenie z havarijného poistenia primárnym poistiteľom. Za totálnu škodu na vozidle sa považuje škoda posúdená primárnym poistiteľom ako totálna škoda, vrátane odcudzenia (krádež vlámaním alebo lúpež) alebo zničenia vozidla.

GAP poistenie je možné uzatvoriť len na nové vozidlo alebo na vozidlo , ktoré nie je staršie ako 5-6 rokov

    Za finančnú stratu sa považuje rozdiel medzi poistnou sumou dohodnutou v poistnej zmluve a všeobecnou hodnotou vozidla v čase vzniku poistnej udalosti.

Havarijné poistenie vozidla

INSIA Vám ponúka najlepšie havarijné poistenie vozidla zo všetkých poisťovní. 

Havarijné Poistenie , alebo niekedy nazývane aj KASKO poistenie, ponúka komplexné poistenie motorových vozidiel. Chráni vaše vozidlo nielen v prípade nehody, ale aj v prípade odcudzenia, stretom so zverou, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti či vandalizmu. KASKO kryje škody vlastníkovi poškodeného a poisteného vozidla, bez ohľadu na to kto škodu spôsobil. Poistenie môžete uzavrieť pre motorové aj prípojné vozidlá, súkromné aj firemné. Dojednanie poistenia nie je obmedzené vekom / okrem GAP/,  značkou alebo typom vozidla.

     Základným havarijným poistením je poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie. K nemu je možné dojednať rôzne pripoistenia ako napríklad:

Pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti:

víchrice, krupobitia, úderu blesku, zosuvu pôdy, lavíny, pádu predmetov,  požiaru a výbuchu,  povodne a záplavy, zemetrasenia.

Poistenie pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu

Poistenie môžete uzavrieť pre prípad odcudzenia vozidla alebo jeho časti. Poistná ochrana sa vzťahuje aj pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom.

Úrazové poistenie osôb vo vozidle

Úrazové poistenie osôb vo vozidle sa vzťahuje na vodiča a spolucestujúcich. Uzavrieť si môžete poistenie pre prípad smrti, poistenie trvalých následkov, poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia a denného odškodného pri pobyte v nemocnici.

Poistenie batožiny

Poistenie môžete uzavrieť pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty batožiny, ktorá sa nachádzala vo vozidle poškodenom haváriou alebo živelnou udalosťou. Poistná ochrana sa vzťahuje aj na odcudzenie batožiny z poisteného vozidla alebo na jej odcudzenie spolu s vozidlom.

Pri výkone vybraných pracovných činností

Doplnkovým poistením pri výkone vybraných pracovných činností sa rozumie ochrana pre prípad poškodenia alebo zničenia vášho vozidla počas jeho činnosti ako pracovného stroja.

Poistenie finančnej straty – GAP poistenie  /je obmedzené vekom vozidla ,  cca max. 5 ročné/

Predmetom poistenia je strata, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla. Poistenie kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.

Poistenie náhradného vozidla

V poistení náhradného vozidla sa uhradia náklady, ktoré ste vynaložili na zapožičanie alebo prenájom náhradného vozidla, ak je vozidlo v oprave, odcudzili Vám ho, alebo ste na ňom utrpeli totálnu škodu.

Havarijné poistenie KASKO odporúčame riešiť osobne u nás v kancelárií.

K dispozícií je veľa kombinácií rizík i spoluúčastí, ktoré majú vplyv na cenu i na kvalitu poistenia. 

 Osobne Vám PORADÍME a ponúkneme poistenie presne podľa vašich potrieb na MIERU.

poistenie PZP

Porovnajte si cenu PZP poistenia

a získajte
 

NAJLEPŠIE  poistenie vozidla PZP ihneď

V INSIA kalkulačke vždy aplikujeme aktuálne a najvyššie zľavy z každej poisťovne pre všetkých klientov.

Používame zabezpečené a najmodernejšie informačné systémy prepojené priamo s poisťovňami. Umožňujú nám revolučnú formu komunikácie s klientmi. Profesionálne služby Vám dokážeme poskytnúť nielen v našej kancelárií ale aj plnohodnotne na diaľku cez telefón alebo email.

 Presvedčíme Vás, žeINSIA ponúka najlepšie povinné zmluvné poistenie PZP pre vaše vozidlo.

 A nielen to, vždy máte od nás garantovanú osobitnú odbornú starostlivosť aj po uzavretí poistky.

Výhody INSIA poistenia vozidla

Aktuálne porovnanie cien PZP od všetkých poisťovní na jednom mieste.

 • V našej kalkulačke vždy aplikujeme aktuálne a maximálne zľavy pre klienta.
 • Možnosť získať dodatočné zľavy, ak spĺňate podmienky ( odpovedzte na otázky jednotlivých poisťovní ).
 • Umožňuje porovnanie poistenia PZP pre bežného občana, podnikateľa SZČO aj pre právnicke subjekty.
 • Kalkulačka vygeneruje interaktívnu ponuku zo všetkých poisťovní, s prehladným popisom výhod a variantami platby / ročná, polročná, štvťročná / aj s možnými pripoisteniami.
 • Bez nutnosti podpisovať zmluvu.
 • Možnosť okamžitého prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte.
 • Možnosť online platby – emailom zasielame aj QR kód s platobnými údajmi na úhradu cez mobilný telefón.
 • Systém INSIA Vám automatický zašle všetky potrebné dokumenty týkajúce sa poistky na váš email a preto ich budete mať nepretržite k dispozícií aj v budúcnosti. Zároveň Vám zašleme personalizovaný email so stručným prehľadom o uzavretej zmluve a následne personalizované video o vašom poistenom vozidle.
 • Súčastne Vám zašleme aj vyplnenú zelenú kartu na vytlačenie na tlačiarni. ( od 1.7.2020 už môže byť zelená karta vytlačená aj na bežný biely papier ).
 • Ak je potrebná fotodokumentácia vozidla ( požadované pre niektoré pripoistenia ), urobíme to IHNEĎ po uzavretí poistky a odošleme do poisťovne.

               Uzavretím poistky “práca” pre nás nekončí. Aj naďalej Vám budeme poskytovať osobitú starostlivosť a  môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť v ľubovoľnej kancelárií po celej SR .

Poradíme Vám  ako získať  najlepšie poistenie nielen pre vaše vozidlo.

PZP pre prevozné " C značky "

 

Platí pre osobný, hybridný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automobil a pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3500 kg vrátane, motorová trojkolka s hmotnosťou nad 400 kg.
    
 Garant Plus-ročné poistnéEurogarant Plus-ročné poistné
 SB1s objemom valcov do 1 300 cm3 vrátanes hmotnosťou do 1 400 kg vrátane133,00 €156,94 €
 SB2As objemom valcov nad 1 300 cm3 do 1 400 cm3 vrátanes nad 1 400 kg do 1 800 kg vrátane159,60 €182,21 €
 SB2Bs objemom valcov nad 1 400 cm3 do 1 800 cm3 vrátanes nad 1 800 kg do 2 500 kg vrátane170,24 €190,19 €
 SB3As objemom valcov nad 1 800 cm3 do 1 900 cm3 vrátanes nad 2 500 kg do 3 500 kg vrátane182,21 €202,16 €
 SB3Bs objemom valcov nad 1 900 cm3 do 2 500 cm3 vrátane 228,76 €244,72 €
 SB4s zdvihovým objemom valcov nad 2 500 cm3 268,66 €281,96 €

 

 

Poistenie tzv. C-čkových prevozných značiek

V tomto prípade sa jedná o poisťovanie PZP pre ZEČV „C“, ktoré bude použité na vopred neznáme MV, ktorému je možné takéto ZEČV „C“ vydať podľa § 127 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z.

Podľa § 128 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno C možno vydať okresnému úradu a osobe podľa § 112 ods. 10 (osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte alebo ktorá zabezpečuje predaj takýchto vozidiel).

K tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C alebo písmeno M sa súčasne vydávajú aj tlačivá na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a o ich prideľovaní, tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla, osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a určia sa podmienky na ich používanie.

Podľa § 129 zákona č. 8/2009 Z. z. ten, komu boli podľa § 127 vydané tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a príslušné tlačivá,

 1. môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla len na účel, na ktorý boli určené, a za podmienok určených orgánom Policajného zboru,
 2. môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a k nim vydané doklady len na dobu nevyhnutne potrebnú; súčasne sa na takú dobu obmedzí aj platnosť potvrdenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla,

Cestovné Poistenie 

INSIA Partizánske

cestovne poistenie
 
 • Krátkodobé cestovné poistenie  – poistenie pre konkrétnu cestu – pobyt 
 • Celoročné cestovné poistenie  – poistenie je vhodné najmä pre klientov, ktorí často počas roka cestujú napr. na služobné cesty, alebo predĺžené víkendy do zahraničia (najmä po Európe) 
 • individuálne – poistenie pre jednu osobu
 • skupinové – poistenie pre skupinu osôb

Výhody

 • transparentná ponuka cestovného poistenia zo všetkých poisťovní IHNEĎ
 • možnosť zvoliť rozsah poistenia podľa potreby klienta
 • poistenie do KTOREJKOĽVEK krajiny na celom svete (bez ohľadu na to, či ide o „rizikovú“ krajinu s hrozbou terorizmu)
 • poistenie aj pre pobyty na Slovensku
 • možnosť dojednať poistenie pre AKÚKOĽVEK športovú a pracovnú činnosť
 • možnosť ONLINE poistenia na základe objektívných ponúk poisťovní
 • zľava pre RODINU a kolektív

Požiadavka na ponuku pre CP emailom  Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, budú využité len na spracovanie odpovedí a uchované po dobu nevyhnutnú pre vybavenie komunikácie.

  Prečítajte  si naše Zásady spracovania osobných údajov

  Poistenie profesionálnych šoférov

  INSIA Partizánske

  Poistenie kamionistov.

  Poistenie služobnej cesty vodičov nákladnej dopravy a autobusovej dopravy.

   

  Poistenie a úvery na bývanie Partizánske

  Poistenie zodpovednosti zamestnancov

  Zodpovednosť zamestnanca voči zamestnávateľovi je vymedzená zákonom č.311/2001 Z.z. – Zákonníkom práce. § 182

  Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom. Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia. Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti úplne alebo sčasti, ak sa preukáže, že strata vznikla úplne alebo sčasti bez jeho zavinenia.

  Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Pri štátnych zamestnancoch v služobnom pomere napr. policajti, príslušníci informačnej služby, príslušníci bezpečnostného úradu, colníci, príslušníci Hasičského a záchranného zboru, sudci alebo prokurátori je maximálna výška škody, ktorú môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca uhradiť, je suma rovnajúca sa trojnásobku funkčného platu. Toto obmedzenie neplatí, ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo psychotropných látok. Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom. Ak škodu spôsobil porušením povinností aj zamestnávateľ, zamestnanec uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia. Ak zodpovedá zamestnávateľovi za škodu niekoľko zamestnancov, každý z nich uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.

  Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase vzniku škody.

  Za pracovnú činnosť sa teda považuje:
  1. výkon pracovných činností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa.
  2. služobná cesta alebo tiež návšteva zdravotníckeho zariadenia na príkaz zamestnávateľa.
  3. za pracovnú činnosť sa  nepovažuje cesta do zamestnania a späť
        Maximálna výška škody, ktorú môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca je suma rovná:
   • štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca v pracovnom pomere a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme a štvornásobku funkčného platu štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere
   • trojnásobku služobného platu štátneho zamestnanca v služobnom pomere (policajti, SIS, väzenská a justičná stráž, železničná polícia, príslušník bezpečnostného úradu, colníci)
   • trojnásobku služobného platu príslušníka Hasičského a záchranného zboru
   • trojnásobku funkčného platu sudcu alebo prokurátora
   • tretine dohodnutej odmeny pri dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

  Zdravotné Poistenie cudzincov

   INSIA Partizánske

  Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej alebo neodkladnej
  starostlivosti.

  Poistenie je na dobu určitú, minimálne na 1 mesiac, maximálne na 24 až 36 mesiacov. Poistenie je vhodné pre cudzincov, ktorí nie sú občanmi štátov Európskej únie a zároveň nemôžu byť účastníkmi slovenského verejného zdravotného poistenia.

  Poistenie je možne uzavrieť  pre poistné udalosti, ktoré vznikli na území Schengenského priestoru, s výnimkou štátu, ktorého je poistený štátnym občanom alebo v ktorom má poistený trvalé bydlisko alebo je účastníkom verejného zdravotného poistenia.

  Komplexné zdravotné poistenie cudzincov.

  Poistenie je možne uzavrieť  pre poistné udalosti, ktoré vznikli na území len SR.

   

  Čo je predmetom poistenia?

  Poistnou udalosťou je náhle akútne ochorenie alebo úraz poisteného, ku ktorému došlo v čase účinnosti poistenia a ktoré vyžaduje nutné alebo neodkladné liečenie.

  Poistiteľ hradí v súvislosti s poistnou udalosťou primerané a účelne vynaložené náklady na:

  • nutné a neodkladné vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu
  • nutné a neodkladné ambulantné lekárske ošetrenie
  • nutný a neodkladný pobyt v zdravotníckom zariadení (hospitalizácia) v štandardnej izbe so štandardným vybavením a štandardnou lekárskou starostlivosťou na čas nevyhnutný
  • diagnostické vyšetrenia, liečenie vrátane operácie, anestézie
  • lieky, zdravotnícky materiál a nemocničnú stravu
  • lieky predpísané lekárom v súvislosti s poistnou udalosťou a zodpovedajúce nutnej a neodkladnej starostlivosti
  • nutné a neodkladné ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov, liečených extrakciou alebo jednoduchou výplňou (vrátane RTG), a ošetrenie s cieľom bezprostrednej úľavy od bolesti vzťahujúcej sa na sliznice dutiny ústnej, a to do limitu poistného plnenia uvedeného vo VPP
  • ošetrenie zubov v dôsledku úrazu nie je týmto limitom obmedzené
  • prepravu z miesta úrazu alebo ochorenia do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia, ak poistený nie je zo zdravotných dôvodov schopný prepravy verejným dopravným prostriedkom
  • V prípade poistenie cestovania lietadlom úhrada nákladov súvisiacich s omeškaním batožiny a letu.

  Poistenie sa vzťahuje na turistický, športový, študijný aj pracovný pobyt a môže byť uzavreté v rôznych rozsahoch.

  Najlepšie poistenie Partizánske

  AEGON Životná poisťovňa, a.s.

  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

  Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

  AXA pojišťovna a.s.,

  AXA životní pojišťovna a.s.,

  Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft,

  Basler Lebensversicherungs - AG,

  Compagnie francaise d' assurance pour le commerce extérieur

  Colonnade Insurance S.A.,

  Credendo -Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s

  ČSOB Poisťovňa, a.s.

  ERGO Poisťovňa, a.s.

  Euler Hermes SA,

  Fortegra Europe Insurance Company Ltd,

  Generali Poisťovňa, a.s.

  Generali Poisťovna, a.s., o.z. Európská cestovná poisťovna

  Generali Poisťovňa, a.s., o.z. Genertel

  Groupama poisťovňa a. s.,

  HDI Versicherung AG

  INTER PARTNER ASSISTANCE, org. složka

  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 

  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 

  MetLife Europe d.a.c.,

  MSIG Insurance Europe AG,

  NN Životná poisťovňa, a.s

  Poštová poisťovňa, a. s.

  PREMIUM Insurance Company Limited,

  Starr Underwriting Agents Limited Slovakia,

  Union poisťovňa, a.s.

  UNIQA poisťovňa, a.s.

  Wüstenrot poisťovňa, a.s

  Odporučiť tento článok: