Poistenie na mieru

Poistenie osôb a majetku od všetkých poisťovní za najlepšie ceny.

Poistenie podnikateľov, firmy i zamestnancov firiem.

Všetky druhy poistenia a vždy aktuálne ceny, vrátane akcií.

Ponúkame vždy najlepšie riešenie a nadštandardné služby. 

Všetky poisťovne na jednom mieste
INSIA Partizanske

Zoptimalizujeme a znížime finančné náklady aj pre vaše existujúce poistky

Chráňte si svoj majetok, rodinný dom, byt, stavbu, chatu a domácnosť vhodnou poistkou. Poradíme a ponúkneme Vám poistenie za najlepšie ceny.

Zľava viac ako 50% pre všetkých a na poistenie uzavreté do 31.12.2021

Myslite aj na svoje zdravie a na riziká, ktoré Vám hrozia v bežnom občianskom ale i pracovnom živote. Minimalizujte ich dôsledky životným, zdravotným, úrazovým, nemocenským alebo invalidným poistením.

Buďte v bezpečí aj na dovolenke alebo pracovnej ceste. Krátkodobé, celoročné, individuálne i skupinové cestovné poistenie. Poistenie do všetkých krajín.

Povinné zmluvné poistenie PZP, havarijné poistenie, GAP poistenie. Zastupujeme všetky poisťovne. Poistíme vaše auto osobne, emailom i cez telefón. 

Chráňte vaše vozidlo aj pre prípad vami zavinenej nehody, odcudzenia, stretom so zverou, poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej udalosti či vandalizmu.

Inteligentná kalkulačka a porovnávač poistenia PZP. Porovnajte si ceny poistenia pre vaše vozidlo vo všetkých poisťovniach IHNEĎ. V INSIA vždy aktuálne a najlepšie ceny.

Úrazové poistenie osôb vo vozidle alebo tzv. „poistenie sedadiel“. Poistenie je možné dohodnúť úplne samostatne.

Poistenie finančnej straty, ktorá by vznikla vlastníkovi vozidla pri totálnej škode, zničení  alebo odcudzení vozidla.

Ochránime vašu firmu a podnikanie pred rôznymi rizikami. Spolupracujeme nielen so všetkými domácimi, ale aj so zahraničnými poisťovňami. Prídeme aj k Vám.

Povinné zmluvné poistenie PZP pre C tabuľku. Vozidlo označené tabuľkou s číslom obsahujúcim písmeno C sa môže použiť aj na jazdu do/z cudziny.

Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu pri vnútroštátnej (VCD) alebo medzinárodnej preprave tovaru ( v krajinách pristúpené k Dohovoru CMR ).

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škody, ktoré spôsobí svojmu zmestnávateľovi vymedzenú zákonom č.311/2001 Z.z. – Zákonníka práce. § 182