Poistenie firmy a podnikania

Poistenie firiem a podnikateľov je hlavnou súčasťou služieb špecialistov v sieti INSIA. Rozsiahla sieť pobočiek a stovky skúsených poisťovacích maklérov sú zárukou, že aj pre vašu firmu dokážeme zaistiť optimálne poistenie áut, majetku, poistenie zodpovednosti cestného dopravcu CMR, výpadku prevádzky, zodpovednosti za škodu, pohľadávok a mnohých ďalších špeciálnych druhov poistenia.

Spolupracujeme nielen so všetkými domácimi, ale aj so zahraničnými poisťovňami, a preto vieme nájsť najlepšiu cenu pri dodržaní kvality poistenia. Po uzatvorení poistenia preberáme trvalú starostlivosť o jeho udržiavanie a podieľame sa aj na riešení poistných udalostí.

Poistenie podnikania

Prečo by podnikateľ nemal šetriť na poistení ?

 Pri podnikaní skôr či neskôr narazíte na najrôznejšie prekážky a komplikácie. Niektoré ovplyvniť nemôžete, ale je dosť tých, na ktoré sa viete vopred pripraviť. Poistenie sa vám vyplatí bez ohľadu na to, v akej oblasti podnikáte. Podľa čoho by ste si teda mali vyberať poistenie pre vaše podnikanie? Ako podnikateľ sa môžete poistiť takmer na všetko. 
Základom je poistenie majetku proti živelným udalostiam, odcudzeniu či poškodeniu, ako aj poistenie zodpovednosti za škody, spôsobené pri výkone vašej podnikateľskej činnosti. Veľmi dôležité je pre vás napríklad aj poistenie prerušenia prevádzky, na ktoré väčšina podnikateľov stále zabúda. Pritom práve prerušenie prevádzky vás ako podnikateľa môže stáť aj niekoľkonásobne viac než samotná škoda na vašom majetku. Pokiaľ teda vlastníte výrobnú firmu, je toto poistenie úplným základom, pretože vám kryje nielen váš ušlý zisk, ale zároveň ja fixné náklady. Pokiaľ dôjde ku prerušeniu vašej prevádzky, stále musíte ako podnikateľ platiť fixné náklady, a to počas celej doby trvania prerušenia prevádzky. Ide o vaše náklady na prenájom, platby za energie, povinné odvody za zamestnancov a ďalšie položky. Ak voči takejto situácii nemáte poistenie uzatvorené, môže to vašu firmu aj zruinovať. Zabúdať by ste nemali ani na poistenie kybernetických rizík. V dnešnej dobe bežne používate pre chod svojho podnikania nejaký softvér a spracovávate veľa osobných údajov svojich klientov.

Ako si poistenie vyberať?

To záleží určite na tom, v akej oblasti podnikáte. Od toho sa totiž odvíjajú vaše potreby, požiadavky a očakávania. Ak máte napríklad výrobnú firmu, určite potrebujete poistením pokryť úplne iné riziká, než by ste potrebovali ako majiteľ výstavnej galérie. Základom je však vždy poistenie vášho majetku a poistenie vašej zodpovednosti za škody, spôsobené pri výkone vašej podnikateľskej činnosti. Myslieť by ste mali aj na pripoistenie strojov či elektroniky, ktoré sa dojednáva v širšom rozsahu, než poistenie bežného majetku a kryje nielen poruchy, ale zároveň aj mechanické poškodenie.
Lacnejšie neznamená lepšie. Pri výbere vhodného poistenia by ste sa ako podnikateľ nemali rozhodovať len podľa ceny. Dôležitejšia pre vás je totiž kvalita a rozsah poistenia. Ak si dohodnete nedostatočné poistenie, napríklad len so základným krytím a s vysokou spoluúčasťou, môže sa vám to kruto vypomstiť. Rozumnejšie je, ak investujete do vyšších limitov plnenia a širšieho poistného krytia. Vaše podnikanie totiž neohrozujú malé škody rádovo v stovkách Euro. Tým skutočným rizikom sú pre vás veľké škody, napríklad ak pri vašom podnikaní spôsobíte vy alebo vaši zamestnanci niekomu inému ujmu na zdraví, na živote alebo na majetku, pričom takéto škody sa dnes vyčísľujú rádovo v desiatkach či stovkách tisíc Euro.

Dôležitá poistka ktorú potrebuje každý manažér

Čo je poistenie zodpovednosti D & O? Je to nevyhnutný nástroj ochrany, ktorý chráni majetok spoločnosti a osobný majetok fyzických osôb v jej vedení. Je to na mieru šité poistenie, ktoré zafunguje v kritickej situácii a pokryje ako zodpovednosť manažéra, tak aj jeho prípadnú obranu proti neoprávnenému nároku.   D & O poistenie chráni pred dôsledkami prípadného pochybenia napríklad:
• členov dozornej rady
• členov výboru pre audit
• členov kontrolnej komisie
• členov správnej rady
• generálnych riaditeľov
• finančných riaditeľov

Vedeli ste, že manažéri a riaditelia spoločností sú osobne zodpovední za škodu, ktorú vo svojej funkcii spôsobia? A to dokonca aj v prípade, že sa dopustia chyby neúmyselne alebo z nedbanlivosti.