PREČO KERAMICKÝ DOM ?

Ponúkame Vám možnosť výstavby domov, ktorých stenové konštrukcie sú vyrobené na báze výlučne prírodných materiálov. Použitá technológia je už známa v krajinách západnej Európy, kde dosahuje výborný ohlas u zákazníkov. 

 Ľahké keramické konštrukcie vyrábame ako celostenové, podľa požiadaviek projektantov a klientov. V stenách sú už zabudované všetky inštalácie a samotné povrchové úpravy interiéru je  možné realizovať už len stierkou či náterom. Výhodou tohto systému je jeho ekologický charakter, pretože konštrukcie sú vyrábané výlučne z prírodných materiálov. Ďalšou z troch rozhodujúcich výhod je, že domy sú energetické, teda   tepelne   najúspornejšie. V neposlednom rade je inteligentný systém vysoko ekonomický  a ponúkame  bezkonkurenčnú cenu vrátane 30-ročnej záruky na panely.

Môžete si vybrať akýkoľvek projekt rodinného domu, a my Vám ho vyrobíme a dodáme.

Hlavné výhody výstavby montovaného keramického domu

  • už pripravené drážky pre  rozvody vody a odpadné potrubia, a tiež zabudované elektrotrubice, na stavbe nie je potrebné búrať ani sekať
  • obvodové steny keramického montovaného domu sú privezené už zo závodu ako dvojzložkové
  • steny sú vyrobené výlučne z prírodných materiálov, rovnako ako aj použitá tepelná izolácia
  • keramické domy majú vďaka zloženiu vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
  • menej zastavanej a viac úžitkovej plochy pri dosiahnutí rovnakých vlastností
  • životnosť keramického montovaného domu sa počíta na stovky rokov, teda prakticky neobmedzená
  • v stenách nevznikajú vlasové praskliny
  • keramické steny priebežne optimalizujú relatívnu vlhkosť v interiéri
  • Ponúkame III stupne vyhotovenia a dodania, čo je výhoda pre developerov alebo stavebníkov – možnosť výhodne objednať len I.stupeň / holostavbu

Systém financovania

 Klient  vždy platí až vtedy, keď mu niečo dodáme !

  Klient uhrádza jednotlivé tranže vždy iba po určitej časti našej dodávky. Výnimkou  je  iba  5%-ná  akontácia pri podpise Zmluvy o dielo, aby sme mohli pristúpiť k výrobe realizačnej Projektovej dokumentácie  a výrobe samotného domu v závode

 

Technické riešenie podľa stupňa dodania

Páči sa mi táto stránka