Ponúkame Vám možnosť výstavby domov, ktorých stenové konštrukcie sú vyrobené na báze výlučne prírodných materiálov.  Ľahké keramické konštrukcie sú vyrábané ako celostenové, podľa požiadaviek projektantov a klientov. V stenách sú už zabudované všetky inštalácie a samotné povrchové úpravy interiéru je  možné realizovať už len stierkou či náterom. Výhodou tohto systému je jeho ekologický charakter, pretože konštrukcie sú vyrábané výlučne z prírodných materiálov. Ďalšou rozhodujúcou výhodou je, že domy sú energetické a tepelne najúspornejšie. Inteligentný systém je vysoko ekonomický  a za bezkonkurenčnú cenu.

Hlavné výhody keramického domu
  • Už pripravené drážky pre  rozvody vody a odpadné potrubia, a tiež zabudované elektrotrubice, na stavbe nie je potrebné búrať ani sekať.
  • Obvodové steny keramického montovaného domu sú privezené už zo závodu ako dvojzložkové.
  • Steny sú vyrobené výlučne z prírodných materiálov, rovnako ako aj použitá tepelná izolácia.
  • Keramické domy majú vďaka zloženiu vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.
  • Menej zastavanej a viac úžitkovej plochy pri dosiahnutí rovnakých vlastností.
  • Životnosť keramického montovaného domu sa počíta na stovky rokov, teda prakticky neobmedzená.
  • V stenách nevznikajú vlasové praskliny.
  • Keramické steny priebežne optimalizujú relatívnu vlhkosť v interiéri.

Na výber sú 3  stupne vyhotovenia a dodania domov

Systém financovania

  Klient uhrádza jednotlivé tranže vždy iba po určitej časti dodávky. Výnimkou  je  iba  5%-ná  akontácia pri podpise Zmluvy o dielo s výrobcom, aby sa mohlo pristúpiť k výrobe realizačnej Projektovej dokumentácie  a výrobe samotného domu v závode.

Technické riešenie podľa stupňa dodania