Havarijné poistenie vozidla

Poradíme Vám

  Havarijná poistka nazývaná aj KASKO poistenie, predstavuje komplexné poistenie motorových vozidiel. Chráni vaše vozidlo v prípade nehody, odcudzenia, stretom so zverou, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti či vandalizmu. KASKO kryje škody vlastníkovi poškodeného a poisteného vozidla, bez ohľadu na to kto škodu spôsobil. Poistiť si môžete motorové aj prípojné vozidlá, súkromné alebo firemné autá. Dojednanie havarijnej poistky nie je obmedzené vekom,  značkou alebo typom vozidla.

Základným havarijným poistením je poistenie pre poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie.

Doplnkové pripoistenia ku Havarijnému poisteniu
  • Pre poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti: víchrice, krupobitia, úderu blesku, zosuvu pôdy, lavíny, pádu predmetov, požiaru a výbuchu, povodne a záplavy, zemetrasenia.
  • Pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu: Poistenie môžete uzavrieť pre prípad odcudzenia vozidla alebo jeho časti. Poistná ochrana sa vzťahuje aj pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom.
  • Úrazové poistenie osôb vo vozidle: Úrazové poistenie osôb vo vozidle, vodiča a spolucestujúcich. Poistenie pre prípad smrti, poistenie trvalých následkov, poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia a denného odškodného pri pobyte v nemocnici.
  • Poistenie batožiny: Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty batožiny, ktorá sa nachádzala vo vozidle poškodenom haváriou alebo živelnou udalosťou. Poistenie sa vzťahuje aj na odcudzenie batožiny z poisteného vozidla alebo na jej odcudzenie spolu s vozidlom.
  • Pri výkone vybraných pracovných činností: Doplnkovým poistením pri výkone vybraných pracovných činností sa rozumie ochrana pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla počas jeho činnosti ako pracovného stroja.
  • Poistenie finančnej straty – GAP poistenie:  Je obmedzené vekom vozidla ,  cca max. 5 ročné. Predmetom poistenia je strata, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla. Poistenie kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.
  • Poistenie náhradného vozidla: V poistení náhradného vozidla sa uhradia náklady, ktoré ste vynaložili na zapožičanie alebo prenájom náhradného vozidla, ak je vozidlo v oprave, odcudzili Vám ho, alebo ste na ňom utrpeli totálnu škodu.
 

K dispozícií je veľa kombinácií  rizík a spoluúčastí, ktoré majú vplyv na cenu a kvalitu poistenia. 

Havarijné poistenie vozidla odporúčame riešiť osobne

carvertical
Overiť ojazdené vozidlo IHNEĎ