PZP pre prevozné C značky

insia partizanske

Poistenie C-čkových tabuliek

 Povinné zmluvné poistenie PZP pre prevozné  „C“ značky, ktoré bude použité na vopred neznáme MV, ktorému je možné takéto ZEČV „C“ vydať podľa § 127 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z.

  Podľa § 128 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno C možno vydať okresnému úradu a osobe podľa § 112 ods. 10 (osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel alebo ktorá zabezpečuje predaj takýchto vozidiel).

  K tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C alebo M sa súčasne vydávajú aj tlačivá na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom, tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla, osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla. Môžu sa používať len na účel a podmienok určených orgánom Policajného zboru a len na dobu nevyhnutne potrebnú. 

              Kategória vozidla  SBxx                                                                                           Garant *               Eurogarant         

  • SB1          do 1 300 cm3 vrátane                    do 1 400 kg vrátane                   139,65€                 164,92€
  • SB2A     nad 1 300 cm3 do 1 400 cm3             1 401 kg až 1 800 kg                 167,58€                 191,52€ 
  • SB2B     nad 1 400 cm3 do 1 800 cm3             1 801 kg až 2 500 kg                 179,55€                  200,83€ 
  • SB3A     nad 1 800 cm3 do 1 900 cm3                2 501 kg až 3 500 kg                192,85€                  214,13€ 
  • SB3B     nad 1 900 cm3 do 2 500 cm3                                                                 246,05€                 263,34€ 
  • SB4        nad 2 500 cm3                                                                                         292,60€                 307,23€

  *  ročné poistné s DPH /do 30.9.2021/

  Garant = krytie 5 mio  / 1 mio eur.      Eurogarant = krytie 5 mio  / 2 mio eur.

územná platnosť : Online mapka

carvertical
Overiť vozidlo IHNEĎ