PZP pre prevozné C značky

insia partizanske

Povinné zmluvné poistenie C-čkových tabuliek

 Povinné zmluvné poistenie PZP pre prevozné  „C“ značky, ktoré bude použité na vopred neznáme MV, ktorému je možné takéto ZEČV „C“ vydať podľa § 127 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z.

  Podľa § 128 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno C možno vydať okresnému úradu a osobe podľa § 112 ods. 10 (osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel alebo ktorá zabezpečuje predaj takýchto vozidiel).

  K tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C sa súčasne vydávajú aj tlačivá na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla. Môžu sa používať len na účel a podmienok určených orgánom Policajného zboru a len na dobu nevyhnutne potrebnú. 

    Vozidlo označené tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C sa môže použiť na jazdu do cudziny len ak sa súčasne vydá osvedčenie o evidencii časť I.

 Tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom C, tzv. céčkové značky, možno vydať na základe ŽIADOSTI
o pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom s písmenom C.

 Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C sa vyznačuje doba jej platnosti (maximálne 3 roky).

Pre viac viď zákon č.8/2009 Z.z.: celé znenie TU

Kategórie druhov vozidiel pre PZP : zobraziť TU

Kategória vozidiel s bežným pohonom

              Kategória vozidla  SBxx                                                                                           Garant *               Eurogarant         

 • SB1          do 1 300 cm3 vrátane                    do 1 400 kg vrátane                   139,65€                 164,92€
 • SB2A     nad 1 300 cm3 do 1 400 cm3             1 401 kg až 1 800 kg                 167,58€                 191,52€ 
 • SB2B     nad 1 400 cm3 do 1 800 cm3             1 801 kg až 2 500 kg                 179,55€                  200,83€ 
 • SB3A     nad 1 800 cm3 do 1 900 cm3                2 501 kg až 3 500 kg                192,85€                  214,13€ 
 • SB3B     nad 1 900 cm3 do 2 500 cm3                                                                 246,05€                 263,34€ 
 • SB4        nad 2 500 cm3                                                                                         292,60€                 307,23€

Kategória vozidiel s elektrickým pohonom

Kategória vozidla  SBxx                                                                 Garant *               Eurogarant         

 • SB1                             do 1 400 kg vrátane                   139,65€                 164,92€
 • SB2A                               1 401 kg až 1 800 kg                 167,58€                 191,52€ 
 • SB2B                            1 801 kg až 2 500 kg                 179,55€                  200,83€ 
 • SB3A                              2 501 kg až 3 500 kg                192,85€                  214,13€ 

*  ročné poistné s DPH

Garant = krytie 5 mio  / 1 mio eur.      Eurogarant = krytie 5 mio  / 2 mio eur.

carvertical
Overiť ojazdené vozidlo

Povinné zmluvné poistenie V-čkových značiek

Krátkodobé poistenie MV s tzv. „vývoznými značkami“ = MV so ZEČV „V“

Iba pre účel poistenia PZP konkrétneho MV určeného na jednotlivý vývoz zo SR s prideleným ZEČV obsahujúcim písmeno „V“ (s tzv. „vývoznou značkou“) je možné uzavrieť krátkodobé poistenie PZP (kratšie ako 1 rok) s dĺžkou poistenia max. 30 dní.

Podľa § 127 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“) sa ZEČV „V“ môže prideliť len vozidlu určenému na jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky. Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno „V“ sa vyznačuje doba jej platnosti – poistenie musí byť uzavreté presne na toto obdobie (nie na dlhšie, kratšia doba poistenia môže byť dojednaná, max. na 30 dní podľa § 119 ods. 2 a 3 zákona č. 8/2009 Z. z.). Poistné je v tomto prípade jednorazové a jeho výška je rovnaké bez ohľadu na dobu poistenia.

.

         Kategória vozidla  SBxx                                              Garant     Eurogarant         

 • SB1        do 1 300 cm3                 do 1 400 kg                      34,65€              40,92€
 • SB2A    1 300 cm3 do 1 400 cm3   1 401 kg až 1 800 kg      41,58€               47,52€ 
 • SB2B    1 400 cm do 1 800 cm3   1 801 kg až 2 500 kg       44,55€                49,83€ 
 • SB3A   1 800 cm3 do 1 900 cm3  2 501 kg až 3 500 kg        47,85€               53,13€ 
 • SB3B     nad 1 900 cm3 do 2 500 cm3                                  61,05€             65,34€ 
 • SB4       nad 2 500 cm3                                                          72,60€             76,23€
 
 

Povinné zmluvné poistenie M-kových značiek

Poistenie tzv. „M-kových prevozných značiek“ = ZEČV „M“

PZP pre ZEČV „M“, ktoré bude použité na vopred neznáme MV, ktorému je možné takéto ZEČV „M“ vydať podľa § 127 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z.

Podľa § 128 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno M možno vydať výrobcovi vozidla, zástupcovi výrobcu vozidla alebo predajcovi nového vozidla, vzdelávaciemu zariadeniu a výskumnému pracovisku, ktorých študijné programy alebo výskumná činnosť sú zamerané na motorové vozidlá a poverenej technickej službe overovania vozidiel.Doba poistenia je zhodná s dobou platnosti ZEČV. Maximálne však 5 rokov.

PZP C znacky
územná platnosť - ONLINE mapa