Poistenie majetku a nehnuteľnosti

INSIA Partizanske

Poistenie domu, bytu, garáže

Neviete ako si správne poistiť rodinný dom alebo byt? V kanceláriách INSIA Vám odborne poradíme a ponúkneme to najlepšie riešenie na mieru . Vyberieme vhodnú kombináciu rizík, správnu spoluúčasť a vypracujeme Vám ponuky z viacerých poisťovní. Ak máte staršiu poistku, bezplatne Vám skontrolujeme, či je možné ju zlepšiť alebo zoptimalizovať. Kontrolu poistky odporúčame po každej väčšej rekonštrukcii alebo minimálne každých 5 rokov.

Poistenie domácnosti

Poistka na vybavenie domácnosti býva často zamieňané s poistením bytovej jednotky alebo vlastnej stavby domu. Ide však o 2 odlišné druhy poistenia! Zjednodušene možno povedať, že všetko, čo je pevne spojené s nehnuteľnosťou, patrí do poistenia stavby (napr. vaňa, sprchovací kút, umývadlo atď.). Do poistenia vybavenia sú zahrnuté všetky hnuteľné veci vo vnútri domu alebo bytu (nábytok, riad, elektronika, oblečenie, osobné veci, lyže, bicykle atď.).

Vybavenie domácnosti by malo byť poistené nielen v rodinnom dome alebo vo vlastnom byte, ale aj keď bývame v prenájme.

Poistenie chaty, chalupy

S pojmami chata alebo chalupa a poistenie si väčšina z nás spája aj slovo „vykradnutie“. Áno, najčastejším dôvodom dojednania poistenia chaty a chalupy býva zvyčajne obava z vykradnutia rekreačnej stavby v čase našej neprítomnosti. Rekreačným stavbám sa však nevyhýbajú ani živelné škody.

Poistenie stavby

Poistíme Vám aj novostavbu, ktorá je ešte vo výstavbe. Poistenie zahŕňa stavbu, stavebný materiál, náradia a podobne. Na cenu poistenia sa uplatňuje zľava na dohodnutý čas a do dátumu skolaudovania. V rámci poistenia stavby nie je možné poistiť domácnosť.

Všetky poisťovne na jednom mieste

INSIA Partizanske

Zoptimalizujeme Vám bezplatne aj staršie poistky.

Využite aktuálnu kampaň na poistenie svojho majetku a získajte zľavu viac ako 50%.

V poistom balíku je zahrnutá aj zodpovednosť za škody z vlastníctva nehnuteľnosti a zodpovednosť za škody spôsobené v bežnom občianskom živote všetkých členov rodiny.

Okrem istoty a nadštandardných poistných podmienok, získate množstvo benefitov a bonusov.

Novinkou je : predĺženie záruky spotrebičov na 4 roky, poistenie úrazu domáceho miláčika – psa, mačky, krádež bicykla aj mimo miesta poistenia, havárie rozvodov vody, elektriky, plynu, náhradne ubytovanie  a žolík na škody, ktoré nie sú uvedené v zmluve, veci v batožinovom priestore vozidla, veci v garáži mimo miesta poistenia,…

Bezplatným bonusom je poistenie vedľajších stavieb vo výške cca 30% z poistnej sumy hlavnej nehnuteľnosti. (napr. plot, garáž, garáž aj mimo miesta poistenia, studňa, altánok, dieľna,…)

V prípade, že už máte nehnuteľnosť poistenú, starú zmluvu Vám vypovedáme k výročnému dátumu a nové poistenie bude platiť až tohoto dňa.

Ak máte záujem o nezáväznú ponuku, naváhajte nás kontaktovať telefonický alebo cez formulár.

Všetky naše služby sú bezplatné a ponuku Vám zašleme emailom.

Kampaň platí pre všetkých občanov ale aj firmy.

TABUĽKA A – Poistenie nehnuteľností

Limit poistného plnenia v % z poistnej sumy alebo v €

Variant poistenia

Rozsah

POISTENIE NEHNUTEĽNOSTÍ

MINI

KLASIK

MAXI

Poistné nebezpečenstvo/Predmet poistenia

Rozšírený živel*

100 %

100 %

100 %

L1)

Vodovodná škoda (vrátane chyby sprinklerov)

100 %

100 %

100 %

L1)

Povodeň, záplava (pripoistenie)

100 %

100 %

100 %

L1) P)

Voda z kanalizácie pri povodni, záplave

x

100 %

100 %

L1) P)

Odcudzenie, Vandalizmus

x

100 %

100 %

L1) L3)

Nepriamy úder blesku, prepätie, podpätie

x

2 % min 800

10 % min 1 600

L2) L3)

Skrat elektromotora

x

2 % min 800

10 % min 1 600

L2) L3)

Rozbitie skla

x

2 % min 800

10 % min 1 600

L2) L3)

Zrážky (zatečenie)

x

2 % min 800

10 % min 1 600

L2) L3)

Poškodenie/zničenie stavebných súčastí pri odcudzení

x

1 % min 400

5 % min 800

L2) L3)

Voda z nádrže

x

1 % min 400

5 % min 800

L2) L3)

Strata vody

x

1 % min 400

5 % min 800

L2) L3)

Sprejerstvo

x

1 % min 400

5 % min 800

L2) L3)

Voda z kanalizácie bez povodne, záplavy

x

1 % min 400

5 % min 800

L2) L3)

Poškodenie zateplenej fasády a strechy

x

x

10 % min 1 600

L2) L3)

Havária rozvodov vody, energií a odpadov

x

x

2 % min 800

L2) L3)

Náhradné ubytovanie

x

x

2 % min 800

L2) R-)

Žolík (dorovnanie konkurenčnej ponuky)

x

x

5 % min 800

L2)

Poistené veci a náklady

MINI

KLASIK

MAXI

 

Zachraňovacie náklady (%)/na záchranu života (%)

10 %/30 %

10 %/30 %

10 %/30 %

L1)

Stavebný materiál a stavebné mechanizmy

2 000

2 000

4 000

L2)

z toho stavebný materiál imobilný

1 000

1 000

2 000

L2)

Vedľajšie stavby

x

10 %

30 %

L2) L3)

Porasty a záhradná architektúra

x

x

5 % min 800

L2) L3)

Skleník

x

x

2 % min 800

L2) L3)

Náklady na vyčistenie studne

x

x

2 % min 800

L2) L3)

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU Z VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNOSTÍ

x

poistené vo variante PLUS

poistené vo variante EXTRA

 

TABUĽKA B – Poistenie domácnosti

Limit poistného plnenia v % z poistnej sumy alebo v €

Variant poistenia

Rozsah

POISTENIE DOMÁCNOSTI

MINI

KLASIK

MAXI

Poistné nebezpečenstvo/Predmet poistenia

Rozšírený živel*

100 %

100 %

100 %

L1)

Vodovodná škoda (vrátane chyby sprinklerov)

100 %

100 %

100 %

L1) L3)

Povodeň, záplava (pripoistenie)

100 %

100 %

100 %

L1) P)

Voda z kanalizácie pri povodni, záplave

x

100 %

100 %

L1) P)

Odcudzenie, Vandalizmus

x

100 %

100 %

L1) L3)

Nepriamy úder blesku, prepätie, podpätie

x

10 % min 800

20 % min 1 600

L2) L3)

Skrat elektromotora

x

10 % min 800

20 % min 1 600

L2) L3)

Rozbitie skla

x

10 % min 800

20 % min 1 600

L2) L3)

Zrážky (zatečenie)

x

10 % min 800

20 % min 1 600

L2) L3)

Poškodenie/zničenie stavebných súčastí pri odcudzení

x

10 % min 800

20 % min 1 600

L2) L3)

Voda z nádrže

x

5 % min 400

10 % min 800

L2) L3)

Strata vody

x

5 % min 400

10 % min 800

L2) L3)

Krádež bicykla mimo miesto poistenia

x

5 % min 400

10 % min 800

L2)

Porucha chladiaceho zariadenia

x

5 % min 400

10 % min 800

L2) R-)

Voda z kanalizácie bez povodne, záplavy

x

x

10 % min 800

L2) R-)

Žolík (dorovnanie konkurenčnej ponuky)

x

x

10 % min 800

L2)

Poistené veci a náklady

MINI

KLASIK

MAXI

 

Zachraňovacie náklady/na záchranu života

10 %/30 %

10 %/30 %

10 %/30 %

L1)

Elektronické a optické prístroje; Nosiče dát

100 %

100 %

100 %

L1) R+)

Športové potreby

100 %

100 %

100 %

L1) R+)

Stavebné súčasti domácnosti

1 600

20 % min. 1 600

40 % min. 3 200

L1)

Veci zvláštnej hodnoty

800

10 % min. 800

20 % min. 1 600

L1) R-)

Cennosti

800

10 % min. 800

20 % min. 1 600

L1) L3)

z toho peniaze a ceniny

400

5 % min. 400

10 % min. 800

L1) R-)

Veci osobnej potreby

400

5 % min. 400

10 % min. 800

L1)

Drobné domáce zvieratá vrátane psov

400

5 % min. 400

10 % min. 800

L1) L3)

Príslušenstvo a náhradné diely vozidiel

400

5 % min. 400

10 % min. 800

L1) L3)

Vecí na výkon zárobkovej činnosti

400

5 % min. 400

10 % min. 800

L1) R-)

Lode a iná plavidlá

400

5 % min. 400

10 % min. 800

L1)

Strelné zbrane

200

2 % min. 200

5 % min. 400

L1) R-)

Veci pri dočasnom pobyte

x

10 % min. 800

20 % min. 1 600

L1) R-)

Veci v garáži mimo miesto poistenia

x

10 % min. 800

20 % min. 1 600

L2) R-)

Veci v nebytovom priestore bytu (zabezpečenie S2)

x

10 % min. 800

20 % min. 1 600

L1) L3)

Veci v nebytovom priestore bytu (zabezpečenie S1)

x

5 % min. 400

10 % min. 800

L1) L3)

Veci na balkóne, lodžii, terase

x

5 % min. 400

10 % min. 800

L2) R-)

Znovuobstaranie dokumentov

x

2 % min. 200

5 % min. 400

L2) R-)

Vybrané veci na pozemku

x

x

10 % min. 800

L2) R-)

Veci v batožinovom priestore vozidla

x

x

10 % min. 800

L2)

Náhrobky a cintorínové pomníky

x

x

2 % min. 200

L2)

Náklady na ošetrenie psa alebo mačky

x

x

2 % min. 200

L2)

POISTENIE OBČIANSKEJ ZODPOVEDNOSTI

x

áno vo variante ŠTANDARD

áno vo variante ŠTANDARD

 

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

x

áno

áno

 
poistenie na mieru