Úrazové poistenie osôb vo vozidle

Slúži na náhradu škody celej posádke vozidla

Úrazové poistenie osôb vo vozidle alebo tzv. „poistenie sedadiel“, patrí medzi najčastejšie dojednávané doplnkové poistenia k poisteniu vozidiel. Poistenie sedadiel sa dojednáva pre konkrétne vozidlo a na počet sedadiel uvedevých v technickom preukaze. Tento druh poistenia zabezpečuje podstatne vyššie odškodnenie ako úrazové pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu alebo k havarijnému poisteniu.  Je vhodné pre vodičov, ktorí trávia vo vozidle dlhší čas alebo aj pre vaše deti, ktoré cestujú vozidlom do školy, či práce do vzdialenejšieho mesta.

Poistenie kryje akékoľvek nemenované osoby, ktoré sa poisteným vozidlom prepravujú bez ohľadu na to, či sa jedná o pravidelnú prepravu (rodinný príslušník, kolega z práce) alebo príležitostnú prepravu (napr. stopár). Poistenie okrem samotnej jazdy (na miestach určených na prepravu osôb) kryje aj nastupovanie alebo vystupovanie z MV, uvádzanie motora MV do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy alebo pri krátkodobých zastaveniach z dôvodu poruchy či opravy MV.

Poistenie je možné dohodnúť úplne samostatne a aj pre vozidlá v lízingu.

Predmetom poistenia je: ✓ Smrť následkom úrazu; ✓ Trvalé následky úrazu; ✓ Denné odškodnenie za pobyt v nemocnici
následkom úrazu; ✓ Zlomeniny a popáleniny následkom úrazu.

Úrazové poistenie všetkých osôb prepravovaných motorovým vozidlom už od 28 € ročne!

Vypočítajte si ponuku a jednoducho sa poistite IHNEĎ