Služby ONLINE a užitočné linky

ONLINE služby zadarmo

Informácie: Držiteľom vozidla smie byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná do obchodného registra alebo iného registra. Ak je vlastníkom vozidla fyzická osoba mladšia ako 15 rokov, ako držiteľ vozidla sa zapíše zákonný zástupca vlastníka vozidla. Ako vlastník vozidla smie byť v dokladoch vozidla zapísaná len jedna osoba.

Bezplatná INSIA aplikácia  AutoMobil, všetky údaje o vozidle, platných zmluvách, zelenej karte i diaľničnej známke. Pomocník v prípade nehody, všetky dôležité čísla do poisťovne, nahlasovanie nehody a podobne. Upozornenia na expiráciu STK a iných dôležitých dátumov.

Dvorsky Milan