Ohodnotenie Vozidla

Ohodnotiť svoje staršie vozidlo na aktuálnu trhovú  hodnotu TERAZ.

Informatívne môžete získať  všeobecnú poistnú hodnotu svojho vozidla  použitím  kalkulačky hodnoty automobilu alebo Vám ho ohodnotíme my bezplatne v systéme EUROTAX  pri kalkulácií  havarijného poistenia KASKO