Plánujete si kúpiť elektromobil? Ako je to s poistením vozidla?

autoklikpoistenie.sk

   Ak uvažujete o kúpe nového vozidla, určite Vás zaujímajú všetky náklady, ktoré budete mať s tým spojené. Medzi tieto náklady patrí aj suma-poistné, ktorú vynaložíte na povinné zmluvné poistenie vozidla ( PZP), prípadne aj suma za havarijné poistenie ( KASKO), ktoré je nepovinné. V tomto článku si zhrnieme ako poisťovne počítaju poistné a ktoré faktory majú vplyv na konečnú výšku a cenu poistného.

Výpočet poistného pre PZP

Princíp výpočtu poistného PZP je všetkých posťovniach založený na segmentácií a váhovaní jednotlivých vstupných údajov. Spôsob segmentácie a váhovanie, resp. určenia rizikovosti jednotlivých vstupných údajov si každá poisťovňa stanovuje samostatne a vychádza hlavne zo štatistiky škodových udalostí, ktoré v minulosti mali povinnosť plniť.  Pre výpočet poistného poisťovňa od Vás požaduje osobné údaje, technické údaje vozidla a dodatočné údaje ( napr. či máte dieta do 15 rokov, či bude riadiť vozidlo osoba mladšia ako 25 rokov, či máte u nich ďalší produkt a pod. ), na základe ktorých Vám môže poisťovňa priznať dodatočnú zľavu na poistnom. Každá poisťovňa má v rámci svojej metodiky nejakým spôsobom ováhovaný každý vstupný údaj koeficientom, ktorý potom aplikuje vo výpočte ako zľavu alebo prirážku. Výpočet poistného je potom matematický súčin základnej sadzby a jednotlivých koeficientov. Základná sadzba je zvyčajne stanovená pre vozidlo podľa obsahu motora v cm3. Medzi najdôležitejšie vstupné údaje, ktoré majú potom vplyv na cenu sú: vek a typ držiteľa , okres evidencie, spôsob používania, škodovosť držiteľa, výkon motora v kW, typ pohonu/paliva, periodicita platenia poistného a podobne. Napr. vek vodiča pod 20 rokov, niektoré poisťovne považujú za najviac rizikový a poistné je navýšené koeficientom až 2,68, čo predstavuje navýšenie ceny o 168%. Rovnako typ držiteľa – SZČO má koeficient 1,1 a právnicka osoba koeficient 1,2  čo predstavuje navýšenie ceny o 10 resp. 20%. Pri spôsobe použitia napr. preprava nebezpečných vecí je koeficient 2 ( 100% navýšenie ), TAXI, Autoškola koeficient 1,5 ( navýšenie o 50%). 

Ďalším parametrom, ktorá má vplyv na cenu PZP v niektorých poisťovniach je typ pohonu ( bežný pohon -nafta, benzín, LPG  a už aj elektrika, alebo ich kombinácia ) a aj bezpečnostná výbava vozidla ( systém núdzoveho brzdenia, ABS, cúvacia kamera, parkovacie senzory a pod ). Typ pohonu nemá na cenu PZP ( na rozdiel od havarijného poistenia ) nejaký výrazny vplyv. Naopak, za bezpečnostnú výbavu vozidla môžete získať dodatočnú zľavu ( cca 7%). 

Výpočet poistného pre Havarijné poistenie

Princíp výpočtu poistného pre Havarijné poistenie je podobný ako pri PZP.  Ale do výpočtu vstupuje aj hlavný parameter a to obstarávacia cena vozidla alebo tzv. poistná suma vozidla. Ďalšími dôležitými parametrami sú zvolené riziká, ktoré požadujete kryť v rámci poistenia, spoluúčasť, zabezpečenie vozidla a už aj typ pohonu. Elektrický alebo hybridný pohon vozidla, už má výrazný vplyv na výslednú cenu havarijného poistenia. V niektorých poisťovniach to predstavuje navýšenie až o 30%.  Zdôvodňujú to zvýšenými nákladmi na opravy spojené najmä s cenou práce (vyššie normohodiny, niekedy dokonca násobne), ako aj s úkonmi, ktoré sa vykonávajú pri opravách navyše (napr. odpojenie batérie) a samozrejme aj s cenami náhradných dielov, prípadne samotnej batérie. Cena samotnej batérie niekedy predstavuje viac ako 50% z celkovej ceny vozidla. Takýto opatrný prístup poisťovní vyplýva aj z faktu, že zatiaľ nemajú dostatok štatistických údajov – škodovú frekvenciu pre vozidla s elektrickým pohonom. Tu treba len dodať, že poisťovne priebežne prehodnocujú metodiku výpočtu havarijného poistného a pokiaľ pominú dôvody na takéto “znevýhodňovanie” majiteľov elektrických vozidiel, pristúpia k úprave sadzieb. 

Záver

Vysvetlili sme si v skratke postup výpočtu jednotlivých druhov poistenia vozidla. Z neho vyplýva, že pre elektrické vozidla by sa cena poistenia PZP nemala výrazne meniť. Ak už, tak predpokladáme, že smerom dole. Naopak, pri havarijnom poistení očakávajte vyššie ceny poistného. V niektorých poisťovniach toto navýšenie môže byť až o 30%. Odporúčame preto havarijné poistenie riešiť so skúseným poistným maklérom, ktorý Vám dokáže poradiť a nájsť optimálne riešenie na mieru. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *