Skončí doba platenia šekom za poistenie?

V rámci postupnej digitalizácie, znižovania ekologickej záťaže ale aj znižovania nákladov, budeme zrejme v budúcnosti platiť za poistenie len elektronický. Možnosť platby šekom za vybrané druhy poistenia už niektoré poisťovne zrušili úplne ( napr. Groupama v roku 2019 ), ALLIANZ Slovenská poisťovňa začala s týmto procesom od 1.8.2020 ( zdroj: Allianz portál ). Postupne zrejme pribudnú ďaľšie poisťovne. Pre klientov to znamená, že ak si budú chcieť uzavrieť určitý druh poistenia, tak budú musieť mať prístup na internet a aktívnu emailovú poštovú adresu ( email). Toto ale už platí aj dnes napr. pre poistenie vozidla PZP. Klient síce stratí možnosť platenia šekom, ale pribudli mu iné možnosti elektronickej platby ako internet banking, platba mobilom cez QR kódy alebo platobné brány jednotlivých poisťovní a podobne. V každom prípade, digitalizácia postupne prechádza čoraz hlbšie do nášho bežného života a éra “papiera” sa blíži ku koncu.

 

 

        www.autoklik.online

 

 

Nové info z bánk v súvislosti s koronavírusom

Insia Partizánske

 

Prinášame Vám prehľad aktuálnych informácií pre klientov z bánk v súvislosti so šírením koronavírusu a v súvislosti s riešením dopadov na platobnú schopnosť našich klientov.

Informácie, ktoré sú zhrnuté v tomto článku, vychádzajú z oficiálnych stanovísk bánk, s uvedením dátumu zverejnenia.

J.Belko, za INSIA SK,  upozorňuje:

Momentálne k dnešnému dňu neexistuje žiadne usmernenie NBS (generálny pardon) na úvery (hypotéky, splátkový predaj. Keďže neexistuje zatiaľ žiadne usmernenie, tak každá banka vydá samostatne opatrenie. V prípade, ak teraz klient požiada o odklad splátok, úver sa považuje za reštrukturalizovaný úver a banka klienta zadáva do úverového registra. 

V budúcnosti takýto klienti môžu mať problém s novým úverom alebo s refinancovaním pôvodného úveru. Preto odporúčam počkať na jednotné usmernenie NBS.”

Ako prvá banka reagovala VÚB, a.s so svojím vyhlásením zo dňa 12.3. 2020.   

 017771

Z textu vyhlásenia vyplýva:

“ Odklad splátok na hypotéke a pôžičke z dôvodu mimoriadnej situácie –  COVID-19 Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s koronavírusom môže VÚB, a.s. klientom s dočasne zníženým príjmom, ponúknuť nasledovné štandardné možnosti na reštrukturalizáciu ich úverov :

  • Hypotekárny úver / Pôžička – úplný odklad splátok (maximálne na 6 mesiacov)

Podmienky:

  • štandardná zmena reštrukturalizácie (RES) so schvaľovaním – bez poplatku, platí pre všetky typy VÚB hypoték a VÚB pôžičiek (netýka sa KK a Hypopôžičiek, exCFH, spotrebných úverov exCFH – Quatro a SLPO), nový dôvod RES – COVID-19 týkajúci sa dočasného zníženia príjmu (druhotná platobná neschopnosť z dôvodu mimoriadnej situácie/ karantény, OČR z dôvodu uzatvorenia škôl a pod.),
  • odklad splátok ako typ reštrukturalizácie vykonaný na úvere z tohto dôvodu bude pre potreby odlíšenia reportovaný do úverového registra cez iný kód a teda bude možné zo strany bánk použiť adekvátny prístup pri hodnotení  klienta podľa rozhodnutia každej banky
  • týka sa len klientov, ktorí sú naozaj postihnutí aktuálnou situáciou a vydokladujú dočasné zníženie/stratu príjmu z uvedeného dôvodu.

POZOR: Pre klientov, ktorí sa na podanie žiadosti nevedia dostaviť na pobočku, pripravujeme postup pre spracovanie žiadostí cez Kontaktné centrum.

Upozornite však klientov, že po kladnom posúdení žiadosti o odklad splátok, musia prísť na pobočku podpísať dodatok (zmena na úvere bude spracovaná až po podpise dodatku).”

Kontaktné údaje VÚB,a.s.:

Kontaktné centrum – služba KONTAKT

Kontaktné centrum je Vám k dispozícii 24 hodín denne.

E-mail: kontakt@vub.sk

V rámci SR – 0850 123 000 

Zo zahraničia  +421 2 4855 59 70

Treba banku  kontaktovať najprv telefonický alebo emailom  a až po schválení dokument podpisať na pobočke … takto sa vyhnete jedne zbytočnej návšteve na pobočke banky.

Treba si uvedomiť,  že klient bude mať zápis v úverovom registri.  Zápis bude mať špeciálne označenie COVID – 19.

 

Vyhlásenie ČSOB, a.s. zo dňa 17.3. 2020: 

CSOB_logo_with_claim

“Klient mal aj doteraz, bez rozdielu na dôvod zhoršenia finančnej situácie, možnosť požiadať o úpravu splátkového kalendára, napríklad formou odkladu splátok maximálne na 6 mesiacov alebo predĺženia splácania úveru, čím je možné zníženie mesačnej splátky na konkrétnom úvere. 

Klientom, tak retailovým, ako aj microSME (malí podnikatelia, živnostníci…) v kontexte vývoja udalostí za túto zmenu nebude účtovaný poplatok. 

Dôležité však je, aby klient komunikoval s bankou ešte pred tým, ako mu vznikne omeškanie na splátkach. 

Retailový klient sa môže rozhodnúť, či chce odložiť splácanie celej splátky alebo iba istiny. 

Klient  – podnikateľ a malá firma môže požiadať o odklad istiny.

 Ak sa klientovi finančná situácia zlepší, môže úver začať opätovne splácať skôr, ako bolo dohodnuté pri zmene splátkového kalendára alebo môže realizovať mimoriadne splátky.”

 

Vyhlásenie Slovenskej sporiteľne, a.s. zo dňa  17.3. 2020:

logo-slsp-01

“V súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia koronavírusu, ako aj celoslovenských opatrení, chceme našim klientom vyjsť v ústrety pri sťaženej schopnosti splácať úvery, alebo pri potrebe splatiť úver či vložiť mimoriadnu splátku a riešiť ich požiadavku na diaľku bez osobnej návštevy banky.

Pri riešení požiadaviek na zmenu zmluvných podmienok z dôvodu ŤŽS (koronavírus) alebo predčasné splatenie úveru/mimoriadnu splátku (koronavírus) pri spotrebných úveroch a úveroch na bývanie prinášame klientom ELEKTRONICKÚ FORMU procesu.

Je dôležité upozorniť klientov, že o neschopnosti splácať úver, je dôležité informovať banku čo najskôr (nie až keď dôjde k omeškaniu splátky). Tým dokážeme zabezpečiť rýchle a vhodné riešenie pre klienta. Pripomíname, že aj naďalej je žiadosť o zmenu BEZ POPLATKU, ak riešime akúkoľvek ŤŽS.

Postup klienta pri ŤŽS (koronavírus) aj pri predčasnom splatení/mimoriadnej splátke:
o zmenu klient požiada ELEKTRONICKY cez nový formulár na www.slsp.sk 

•po vyplnení formuláru bude klient kontaktovaný a jeho požiadavka sa začne spracúvať po telefonickom overení, bez podania písomnej žiadosti v pobočke
•stačí ak o zmenu požiada a ju akceptuje len JEDEN z dlžníkov na úvere,
•po schválení klientovej požiadavky bude dodatok k zmluve o úvere vložený do Georgea. Ak klient nemá Georgea, dohodne sa zaslanie dodatku bez potreby navštíviť pobočku – budeme ho kontaktovať – pri overení klienta je možné dodatok poslať aj emailom (šifrovane).

Preferujeme ELEKTRONICKÚ FORMU = bez osobnej návštevy klienta v pobočke banky !

Jedným z opatrení prijatým v súvislosti s koronavírusom je obmedzenie otváracích hodín na jednotlivých katastroch, a to na 3 hodiny denne v čase 8-11 hod., prípadne úplné zatvorenie vybraných katastrov.

Katastre vybavujú podania často s niekoľkodňovým odstupom, čo predlžuje možné doručenie potvrdeného návrhu na vklad záložného práva do banky a možné čerpanie.

Vezmite, prosím, do úvahy tieto skutočnosti pri plánovaní čerpania s klientom, prípadne zvážte doručenie dokladov na kataster bez využitia služieb banky.”

“Aktuálne informácie o otváracích hodinách či obmedzeniach našich pobočiek nájdete aj na www.slsp.sk/pobocky”

Informácie z bánk budeme pravidelne dopĺňať a aktualizovať podľa oficiálnych vyhlásení bankových inštitúcií.

        www.autoklikpoistenie.sk

 

 

Zmena v akceptácií príjmov pre živnostníkov vo VÚB a.s.

    Dobrá správa pre živnostníkov, ktorí požiadajú o úver vo VúB a.s..

S účinnosťou od 1.10.2019 dochádza k zmene v akceptácií pri preukazovaní príjmu z podnikania. Pre živnostníkov bude VÚB a.s.  ako príjem akceptovať 50 % z obratov v prípade, že ročný obrat je do 30 tis. eur.

www.autoklikpoistenie.sk

Preukazovanie platnosti poistenia PZP od 1.10.2019

Od 1. októbra 2019 prichádza do platnosti novela zákona o Exportno-importnej banke, ktorá zruší vydávanie bielych kariet k poisteniu vozidla PZP. Preukazovať uzatvorené povinné zmluvné poistenie vozidla bude možné len zelenou kartou, ktorá má medzinárodný formát. / detail – viď zákon č. 381 § 17 /

Vodičom preto odporúčame skontrolovať si platnosť zelenej karty a nosiť ju pri sebe pri každej jazde automobilom v SR i v zahraničí.

 

www.autoklik.online

Spoľahlivé overenie vozidla pred kúpou.

Predtým ako plánujete kupovať ojazdené vozidlo, odporúčame Vám preveriť si podrobnejšie stav a  kompletnú históriu vozidla. K tomuto účelu slúžia viaceré registre od rôznych poskytovateľov a väčšinou sú poskytnuté údaje spoplatnené. Každý register poskytuje rôzne údaje o overovanom vozidle a preto by ste mali využiť overenie vozidla, ktoré poskytne čo najväčší rozsah informácií, prípadne aj fotiek. Jeden z prvých registroch založený na technológií Blockchain, ktorá sa nedá sfalšovať alebo upraviť, je spoločnosť CarVertical. V overovaciom protokole získate kompletnú históriu vozidla, ktorá Vám pomôže v rozhodovaní, či ojazdené auto kúpiť alebo nie. 

 

 Viac informácii na : https://www.autoklik.online/overenie-vozidla/

www.autoklik.online

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie

Ak ste majiteľom vozidla, ktoré dlhší čas nepoužívate, máte možnosť ho dočasne odhlásiť z evidencie motorových vozidiel. Dočasným vyradením vozidla z evidencie sa Vám zruší aj povinnosť mať poistenie PZP, kedže vozidlo nebudete využívať v cestnej prevádzke.

Postup pre dočasné vyradenie vozidla

– podať Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte
– odovzdať osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla
– odovzdať čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bola vydaná
– odovzdať tabuľky s EČ alebo oznámenie o strate alebo krádeži, prípadne čestné vyhlásenie
– predložiť doklad totožnosti (v prípade fyzickej osoby), prípadne výpis z OR alebo živnostenský list (v prípade podnikateľa)
– predložiť splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom (ak je držiteľ alebo vlastník zastupovaný)
– zaplatiť správny poplatok vo výške od 5 do 350 € (výška závisí od dĺžky doby, počas ktorej je vozidlo vyradené z evidencie)
do 1 roka : 5 €
1 – 2 roky : 20 €
2 – 4 roky : 35 €
4 – 6 rokov : 70 €
6 – 10 rokov : 170 €
nad 10 rokov : 350 €

Dôležité informácie k dočasnému vyradeniu

O dočasnom vyradení vozidla z evidencie vydá orgán PZ jeho držiteľovi písomné potvrdenie.
Po uplynutí doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie, je vlastník vozidla alebo držiteľ povinný dostaviť sa na dopravný inšpektorát, a to najneskôr do 30 dní.
Dočasné vyradenie vozidla si držiteľ resp. vlastník vozidla môže aj predĺžiť. Za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla. Najviac sa však môže vozidlo dočasne vyradiť na 20 rokov.


Držiteľ vozidla musí zabezpečiť, aby vozidlo počas dočasného vyradenia:

– nebolo prevádzkované v rámci cestnej premávky
– nebolo zničené
– bolo prístupné orgánu PZ


Počas dočasného vyradenie môže vlastník resp. držiteľ požiadať orgán PZ o:

– prevod na inú osobu
– zmenu vlastníckeho práva k vozidlu
– zápis vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla
Orgán PZ tieto zmeny vykoná, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody, ale doklady od vozidla – osvedčenie o evidencii časť I a časť II a tabuľky s EČ – nevydáva.

Opätovné zaradenie vozidla do evidencie

Opätovné zaradenie vozidla po skončení doby vyradenia je automatické a bezplatné. Držiteľ vozidla sa však musí dostaviť na orgán PZ najneskôr do 30 dní odo dňa uplynutia doby dočasného vyradenia, inak bude predvolaný orgánom PZ.
V prípade skoršieho zaradenia, t.j. pred ukončením dočasného vyradenia, musí o to držiteľ vozidla písomne požiadať príslušný orgán PZ. Platí sa poplatok 5 €, v ktorom je zahrnuté vydanie dokladov pri dočasnom vyradení aj opätovné zaradenie do evidencie.
V prípade, že vozidlo nemá platnú technickú a emisnú kontrolu, musí držiteľ resp. vlastník vozidlo týmto kontrolám podrobiť, a to do 7 dní od opätovného zaradenia.

Pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel vráti orgán Policajného zboru držiteľovi vozidla odovzdané osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľky s evidenčným číslom. Ak bolo vozidlu pri dočasnom vyradení z evidencie vozidiel vydané osvedčenie o evidencii pred 1. júnom 2010, orgán Policajného zboru vydáva nové osvedčenie o evidencii časť I a časť II.

Postup pre zrušenie PZP

Poisťovňa na základe vzniknutej situácie – dočasného vyradenie vozidla z evidencie – zruší aj existujúce poistenie PZP. 

Držiteľ vozidla však musí do poisťovne doručiť potrebné doklady:

– fotokópiu rozhodnutia o vyradení z príslušného orgánu PZ a rozhodnutia o uložení značiek a preukazu na orgáne PZ

– Podpisanú výpoveď PZP ku dňu vyradenia

info@autoklikpoistenie.sk