Formulár pre poistenie zodpovednosti zamestnanca

  Meno: Email:
  Tel. číslo: Dátum narodenia:

  Hrubý mesačný príjem: Začiatok poistenia:

  * Štandardne je poistná suma stanovená ako 4-násobok hrubého príjmu.

  Druh povolania/profesia:

  Riadite vozidlo pri práci:
  Územný rozsah:

  Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, budú využité len na spracovanie ponuky  a uchované po dobu nevyhnutnú pre vybavenie komunikácie.

     Prečítajte si naše Zásady spracovania osobných údajov.

  poistenie na mieru