Zmena v akceptácií príjmov pre živnostníkov vo VÚB a.s.

    Dobrá správa pre živnostníkov, ktorí požiadajú o úver vo VúB a.s..

S účinnosťou od 1.10.2019 dochádza k zmene v akceptácií pri preukazovaní príjmu z podnikania. Pre živnostníkov bude VÚB a.s.  ako príjem akceptovať 50 % z obratov v prípade, že ročný obrat je do 30 tis. eur.

www.autoklikpoistenie.sk