Životné minimum od 1.7.2020

Výška životného minima od 1.7.2020 do 30.6.2021

 Plnoletá fyzická osoba 214,83 eur

  Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 149,87 eur

 Nezaopatrené alebo zaopatrené neplnoleté dieťa 98,08 eur

        www.autoklik.online