Úrazové poistenie vodiča

Úrazové Poistenie osôb v motorovom vozidla

  Poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené nemenovaným osobám prepravovaným motorovým vozidlom, ku ktorým dôjde následkom úrazu.

Týmto poistením sú kryté riziká:

  • – smrť následkom úrazu
  • – trvalá invalidita následkom úrazu
  • – denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu
  • – zlomeniny a popáleniny následkom úrazu