Poistenie vozidiel

poistenie vozidla

Najlepšie  Poistenie vozidla 

INSIA Partizánske

Všetky poisťovne na jednom mieste

 

Povinné zmluvné poistenie –  PZP

slúži na náhradu škody tretej strane – poškodenému

Povinné zmluvné poistenie, čiže správne poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla, je základným poistením každého auta alebo motocykla, ale napríklad aj prívesu. Bez povinného zmluvného poistenia nie je možné jazdiť s autom po ceste bez toho, aby sa vodič vystavoval riziku vysokých sankcií. 

 K poisteniu PZP je možné uzatvoriť aj rôzne pripoistenia :  Krádež, Živelné riziká, Úrazové poistenie, Sklá vozidla, Stret so zverou,  Asistenčné služby, Občianska zodpovednosť,  poškodenie pneumatík a iné.

Využite našu inteligentnú Kalkulačku PZP ONLINE 

Havarijné poistenie – Kasko

slúži na náhradu škody poistenému majiteľovi vozidla

Dopravné nehody s väčším alebo menším poškodením áut sú bohužiaľ bežnou súčasťou dnešnej premávky. S odcudzením auta, vandalizmom alebo vykradnutím súčiastok či  vecí z vozidla sa už aj väčšina z nás osobne stretla. Práve pre tieto prípady je tu havarijné poistenie, ktoré poskytuje náhradu v prípadoch:

  • keď si poškodenie auta spôsobíme sami (len havárie)
  • auto je poškodené úmyselne, vykradnuté alebo odcudzené (odcudzenie, vandalizmus)
  • auto je poškodené živelnou udalosťou (požiar, víchrica, krupobitie, povodeň…)

K týmto základným typom poistenia možno uzavrieť ešte rôzne doplnkové poistenia – napr. GAP, poistenie skiel, poistenie batožiny alebo prenájom náhradného vozidla.

Úrazové poistenie

slúži na náhradu škody poistenému majiteľovi vozidla

Úrazové poistenie osôb vo vozidle alebo tzv. „poistenie sedadiel“, patrí medzi najčastejšie dojednávané doplnkové poistenia k poisteniu vozidiel. Všetci si totiž uvedomujeme, čo sa môže na ceste stať a to aj veľmi dobrým vodičom. Väčšina úrazových poistiek poskytovaných „zadarmo“ alebo ako pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu alebo havarijnému poisteniu však ponúka len nízke poistné sumy, ktoré potom pri úraze poskytnú skôr symbolické odškodnenie.

Toto poistenie je navyše možné dohodnúť úplne samostatne, teda aj pre vozidlá, ktoré sú poistené v lízingu.