Požiadavka na poistenie PZP pre "C"-značky  Kategória vozidla:

  Poistné krytie:

  Začiatok poistenia: od do:
  Poistné obdobie = minimálne 1 rok alebo podľa platnosti osvedčenia

  Vložiť kópiu osvedčenia o pridelení C značky:

  Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, budú využité len na spracovanie odpovedí a uchované po dobu nevyhnutnú pre vybavenie komunikácie.

  Prečítajte si naše Zásady spracovania osobných údajov

  INSIA Partizanske