Najčastejšie chyby pri poistení majetku

Poistenie majetku je pre vás dôležité preto, že kryje škody vo vašej domácnosti, na byte či dome. Pre mnohých ľudí, žiaľ, končí ochrana majetku vo chvíli, keď si uzatvoria poistnú zmluvu.  Tento  omyl  vás  však v konečnom dôsledku môže stáť kopu peňazí. Viete, aké chyby robíte pri poistení vášho majetku? Poďme sa spoločne pozrieť na tých 5 najčastejších!

Podpoistenie alebo Prečo sme od poisťovne dostali tak málo?

Jedným z najčastejších problémov je určite podpoistenie. K tomu dochádza, ak si váš majetok poistíte na nižšiu čiastku (poistnú sumu), než je jeho skutočná hodnota. Žiaľ, mnoho ľudí precitne až pri poistnej udalosti. Ak máte váš majetok podpoistený, poisťovňa vám vyplatí len to, za čo si platíte poistné. A to bude vždy menej, ako by ste očakávali.

Nehnuteľnosť  a  domácnosť nie je to isté

  Vo svete poisťovníctva neznamená nehnuteľnosť a domácnosť to isté. Dajme tomu, že si poistíte len svoju nehnuteľnosť, napríklad dom. Keď vám neskôr pri búrke cez porušenú strechu naprší do izieb, poisťovňa vám preplatí len škody na vašej nehnuteľnosti (strecha, steny…). Ak vám však voda poškodí aj nábytok či iné zariadenie, poisťovňa vám tieto škody neuhradí, pretože ste nemali uzatvorené poistenie domácnosti a za túto poistnú ochranu ste neplatili žiadne poistné.

S nárastom ceny nehnuteľnosti či vášho zariadenia je potrebné vaše poistenie aktualizovať

Ak na vašej nehnuteľnosti urobíte úpravy, ktoré zvýšia jej hodnotu (zateplenie domu, rekonštrukcia bytu), mali by ste si aktualizovať aj poistné sumy vo vašom poistení. V opačnom prípade ste okamihom ukončenia úprav podpoistení a dôsledok ste si už prečítali vyššie. Presne to isté platí aj vtedy, ak starý nábytok či iné zariadenie vymeníte za nové alebo si napríklad kúpite ďalší počítač.

Nevenujete pozornosť výlukám

Túto chybu robia najčastejšie ľudia, ktorí si akékoľvek uzatvárajú poistenie sami cez internet. Online poistenie je síce veľmi pohodlné a rýchle, avšak práve rýchlosť je v tomto prípade vašim nepriateľom. Rovnako často túto chybu robia klienti vtedy, ak nevenujú dostatočný čas a pozornosť rozhovoru so svojim poisťovacím špecialistom. Výlukám v poistení by ste totiž mali venovať obzvlášť veľkú pozornosť.

Práve výluky rozhodujú o tom, či vám poisťovňa preplatí konkrétne škody alebo nie. Existujú všeobecné výluky, ktoré má v podmienkach takmer každá poisťovňa, ale aj zvláštne výluky, ktoré ustanovujú vo svojich poistných podmienkach poisťovne výhradne individuálne.

Poistenie zodpovednosti je pre vás tiež dôležité

Bývate v bytovke na piatom poschodí? Predstavte si, že vytopíte všetky poschodia pod sebou. Alebo bývate v dome? Môže sa stať, že silný vietor poškodí vašu strechu a jej časť dopadne na susedove auto či nebodaj zraní okoloidúceho človeka? To sú len dva príklady z mnohých, kedy za vás vaše poistenie nehnuteľnosti či domácnosti nevyrieši škodu, ktorú ste  spôsobili  na  cudzom majetku, aj keď neúmyselne. Na to potrebujete práve poistenie zodpovednosti. Ubezpečte sa preto, že súčasťou poistenia vášho majetku je  aj  poistenie  zodpovednosti, a to na dostatočnú poistnú sumu.

Zdroj: INSIA.sk