Nové info z bánk v súvislosti s koronavírusom

Insia Partizánske

 

Prinášame Vám prehľad aktuálnych informácií pre klientov z bánk v súvislosti so šírením koronavírusu a v súvislosti s riešením dopadov na platobnú schopnosť našich klientov.

Informácie, ktoré sú zhrnuté v tomto článku, vychádzajú z oficiálnych stanovísk bánk, s uvedením dátumu zverejnenia.

J.Belko, za INSIA SK,  upozorňuje:

Momentálne k dnešnému dňu neexistuje žiadne usmernenie NBS (generálny pardon) na úvery (hypotéky, splátkový predaj. Keďže neexistuje zatiaľ žiadne usmernenie, tak každá banka vydá samostatne opatrenie. V prípade, ak teraz klient požiada o odklad splátok, úver sa považuje za reštrukturalizovaný úver a banka klienta zadáva do úverového registra. 

V budúcnosti takýto klienti môžu mať problém s novým úverom alebo s refinancovaním pôvodného úveru. Preto odporúčam počkať na jednotné usmernenie NBS.”

Ako prvá banka reagovala VÚB, a.s so svojím vyhlásením zo dňa 12.3. 2020.   

 017771

Z textu vyhlásenia vyplýva:

“ Odklad splátok na hypotéke a pôžičke z dôvodu mimoriadnej situácie –  COVID-19 Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s koronavírusom môže VÚB, a.s. klientom s dočasne zníženým príjmom, ponúknuť nasledovné štandardné možnosti na reštrukturalizáciu ich úverov :

  • Hypotekárny úver / Pôžička – úplný odklad splátok (maximálne na 6 mesiacov)

Podmienky:

  • štandardná zmena reštrukturalizácie (RES) so schvaľovaním – bez poplatku, platí pre všetky typy VÚB hypoték a VÚB pôžičiek (netýka sa KK a Hypopôžičiek, exCFH, spotrebných úverov exCFH – Quatro a SLPO), nový dôvod RES – COVID-19 týkajúci sa dočasného zníženia príjmu (druhotná platobná neschopnosť z dôvodu mimoriadnej situácie/ karantény, OČR z dôvodu uzatvorenia škôl a pod.),
  • odklad splátok ako typ reštrukturalizácie vykonaný na úvere z tohto dôvodu bude pre potreby odlíšenia reportovaný do úverového registra cez iný kód a teda bude možné zo strany bánk použiť adekvátny prístup pri hodnotení  klienta podľa rozhodnutia každej banky
  • týka sa len klientov, ktorí sú naozaj postihnutí aktuálnou situáciou a vydokladujú dočasné zníženie/stratu príjmu z uvedeného dôvodu.

POZOR: Pre klientov, ktorí sa na podanie žiadosti nevedia dostaviť na pobočku, pripravujeme postup pre spracovanie žiadostí cez Kontaktné centrum.

Upozornite však klientov, že po kladnom posúdení žiadosti o odklad splátok, musia prísť na pobočku podpísať dodatok (zmena na úvere bude spracovaná až po podpise dodatku).”

Kontaktné údaje VÚB,a.s.:

Kontaktné centrum – služba KONTAKT

Kontaktné centrum je Vám k dispozícii 24 hodín denne.

E-mail: kontakt@vub.sk

V rámci SR – 0850 123 000 

Zo zahraničia  +421 2 4855 59 70

Treba banku  kontaktovať najprv telefonický alebo emailom  a až po schválení dokument podpisať na pobočke … takto sa vyhnete jedne zbytočnej návšteve na pobočke banky.

Treba si uvedomiť,  že klient bude mať zápis v úverovom registri.  Zápis bude mať špeciálne označenie COVID – 19.

 

Vyhlásenie ČSOB, a.s. zo dňa 17.3. 2020: 

CSOB_logo_with_claim

“Klient mal aj doteraz, bez rozdielu na dôvod zhoršenia finančnej situácie, možnosť požiadať o úpravu splátkového kalendára, napríklad formou odkladu splátok maximálne na 6 mesiacov alebo predĺženia splácania úveru, čím je možné zníženie mesačnej splátky na konkrétnom úvere. 

Klientom, tak retailovým, ako aj microSME (malí podnikatelia, živnostníci…) v kontexte vývoja udalostí za túto zmenu nebude účtovaný poplatok. 

Dôležité však je, aby klient komunikoval s bankou ešte pred tým, ako mu vznikne omeškanie na splátkach. 

Retailový klient sa môže rozhodnúť, či chce odložiť splácanie celej splátky alebo iba istiny. 

Klient  – podnikateľ a malá firma môže požiadať o odklad istiny.

 Ak sa klientovi finančná situácia zlepší, môže úver začať opätovne splácať skôr, ako bolo dohodnuté pri zmene splátkového kalendára alebo môže realizovať mimoriadne splátky.”

 

Vyhlásenie Slovenskej sporiteľne, a.s. zo dňa  17.3. 2020:

logo-slsp-01

“V súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia koronavírusu, ako aj celoslovenských opatrení, chceme našim klientom vyjsť v ústrety pri sťaženej schopnosti splácať úvery, alebo pri potrebe splatiť úver či vložiť mimoriadnu splátku a riešiť ich požiadavku na diaľku bez osobnej návštevy banky.

Pri riešení požiadaviek na zmenu zmluvných podmienok z dôvodu ŤŽS (koronavírus) alebo predčasné splatenie úveru/mimoriadnu splátku (koronavírus) pri spotrebných úveroch a úveroch na bývanie prinášame klientom ELEKTRONICKÚ FORMU procesu.

Je dôležité upozorniť klientov, že o neschopnosti splácať úver, je dôležité informovať banku čo najskôr (nie až keď dôjde k omeškaniu splátky). Tým dokážeme zabezpečiť rýchle a vhodné riešenie pre klienta. Pripomíname, že aj naďalej je žiadosť o zmenu BEZ POPLATKU, ak riešime akúkoľvek ŤŽS.

Postup klienta pri ŤŽS (koronavírus) aj pri predčasnom splatení/mimoriadnej splátke:
o zmenu klient požiada ELEKTRONICKY cez nový formulár na www.slsp.sk 

•po vyplnení formuláru bude klient kontaktovaný a jeho požiadavka sa začne spracúvať po telefonickom overení, bez podania písomnej žiadosti v pobočke
•stačí ak o zmenu požiada a ju akceptuje len JEDEN z dlžníkov na úvere,
•po schválení klientovej požiadavky bude dodatok k zmluve o úvere vložený do Georgea. Ak klient nemá Georgea, dohodne sa zaslanie dodatku bez potreby navštíviť pobočku – budeme ho kontaktovať – pri overení klienta je možné dodatok poslať aj emailom (šifrovane).

Preferujeme ELEKTRONICKÚ FORMU = bez osobnej návštevy klienta v pobočke banky !

Jedným z opatrení prijatým v súvislosti s koronavírusom je obmedzenie otváracích hodín na jednotlivých katastroch, a to na 3 hodiny denne v čase 8-11 hod., prípadne úplné zatvorenie vybraných katastrov.

Katastre vybavujú podania často s niekoľkodňovým odstupom, čo predlžuje možné doručenie potvrdeného návrhu na vklad záložného práva do banky a možné čerpanie.

Vezmite, prosím, do úvahy tieto skutočnosti pri plánovaní čerpania s klientom, prípadne zvážte doručenie dokladov na kataster bez využitia služieb banky.”

“Aktuálne informácie o otváracích hodinách či obmedzeniach našich pobočiek nájdete aj na www.slsp.sk/pobocky”

Informácie z bánk budeme pravidelne dopĺňať a aktualizovať podľa oficiálnych vyhlásení bankových inštitúcií.

        www.autoklikpoistenie.sk

 

 

Zmena v akceptácií príjmov pre živnostníkov vo VÚB a.s.

    Dobrá správa pre živnostníkov, ktorí požiadajú o úver vo VúB a.s..

S účinnosťou od 1.10.2019 dochádza k zmene v akceptácií pri preukazovaní príjmu z podnikania. Pre živnostníkov bude VÚB a.s.  ako príjem akceptovať 50 % z obratov v prípade, že ročný obrat je do 30 tis. eur.

www.autoklikpoistenie.sk